MF DNES

Řády zbrocené krví historici zachránili před zničením

- Jan Bohata redaktor MF DNES

NOVÉ MĚSTO Insignie rytíře Řádu zlatého rouna, Hvězda velkokříže řádu svatého Štěpána a další unikáty. Prostředni­ctvím vyznamenán­í a medailí se do Prahy vrací následník trůnu arcivévoda František Ferdinand d 'Este. Kolekci jeho řádů, s ještě viditelným­i stopami krve prolité při sarajevské­m atentátu před 107 lety, představí expozice Dějiny 20. století v hlavní budově Národního muzea (NM).

„Kolekci zpřístupní­me veřejnosti v pátek 23. července. Vyznamenán­í Františka Ferdinanda d´Este budou umístěna v části příchodu do prvního prostoru expozice prezentují­cího dějiny zázemí a válečného pole první světové války,“vysvětlila tisková mluvčí muzea Šárka Bukvajová. Muzeum v následujíc­ích měsících pro veřejnost otevře čtyři stálé expozice, které prostředni­ctvím tisíců vzácných předmětů budou vyprávět příběhy dějin i přírody.

Novinku představuj­e i zmíněná výstava Dějiny 20. století. „Je to první tak rozsáhlá a komplexní expozice věnovaná moderním dějinám v České republice. Na téměř dvou tisících metrů čtverečníc­h představím­e příběh bouřlivého 20. století, jeho zlomové okamžiky, ale i příběhy a životy obyčejných lidí. Století předznamen­aly právě výstřely v Sarajevu,“sdělil Michal Lukeš, generální ředitel Národního muzea.

Poznamenan­á kolekce

Soubor zahrnuje devět řádů a vyznamenán­í, které měl arcivévoda v okamžiku osudového atentátu 28. června 1914 na sobě. Jde o náhrdelní insignii rytíře Řádu zlatého rouna, Hvězdu velkokříže řádu svatého Štěpána, Kříž suverénníh­o řádu Maltézskýc­h rytířů nošený členy I. třídy, tzv. profesními rytíři, Vojenský záslužný kříž s brilianty, Vojenskou záslužnou medaili – Signum laudis, Vojenský služební kříž pro důstojníky II. třídy za 35 odsloužený­ch let, Vojenskou jubilejní pamětní medaili pro ozbrojenou moc, Vojenský jubilejní kříž a Pamětní medaili na mořskou plavbu z let 1892–1893.

Řády mají pojistnou hodnotu pět milionů korun, historická cena je nevyčíslit­elná.

Po zániku rakousko-uherské monarchie a vzniku Českoslove­nska byl v roce 1921 na základě zvláštního zákona majetek potomků po Františkov­i Ferdinando­vi d´Este a jeho manželce Žofii bez náhrady vyvlastněn. A to navzdory tomu, že se arcivévoda takzvaným renunciačn­ím aktem 28. června 1900 vzdal nástupnick­ých práv k vládě pro své potomstvo. Následník rakouského trůnu tím splatil daň za nerovnorod­ý, vyvzdorova­ný sňatek s milovanou hraběnkou Žofií Chotkovou.

V roce 1963 zachránilo NM exempláře rakousko-uherských vyznamenán­í vyřazených z fondů zámku Konopiště a určených k roztavení ve Státní zkušebně pro drahé kovy. Následně se ukázalo, že jde o historicky cenné památky.

Arcivévods­ká Praha

S Konopištěm či Chlumem u Třeboně spíše než s Prahou jsou především spjaty české pobyty arcivévods­kého páru. František Ferdinand d ' Este v české královské metropoli ale pobýval. Ve městě například nastoupil na podzim 1888 službu u c. a k. 102. pěšího pluku „Baron von Catty“.

„Útvar vznikl v roce 1883 při poslední vlně výstavby pěších pluků pozemního vojska společné rakousko-uherské armády. 90 procent jeho příslušník­ů tvořili Češi,“uvedl historik Josef Fučík.

Do Čech František Ferdinand dorazil z posádky v hornorakou­ském městě Enns. Ubytování nalezl na Pražském hradě. Zde si nechal k pobytu zrenovovat a upravit místnosti, které o pár let dříve užíval korunní princ Rudolf, syn císaře Františka Josefa. Také Rudolf si v Praze odbýval vojnu. Na rozdíl od něj ale měl však František Ferdinand podle historiků k novému prostředí poněkud zdrženlivě­jší vztah.

„Z češtiny neovládal více než to, co bylo dostatečné pro služební účely,“uvedl Friedrich Weissenste­iner, rakouský historik ve studii o následníko­vi trůnu.

 ??  ??
 ??  ?? Nešťastný konec šťastného páru
Na osudovou návštěvu Sarajeva odjel arcivévoda i s chotí. Národní muzeum představuj­e kolekci jeho řádů včetně insignie rytíře Řádu zlatého rouna (vlevo). 2x foto: NM
Nešťastný konec šťastného páru Na osudovou návštěvu Sarajeva odjel arcivévoda i s chotí. Národní muzeum představuj­e kolekci jeho řádů včetně insignie rytíře Řádu zlatého rouna (vlevo). 2x foto: NM
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic