MF DNES

Dívky, pojďte do IT, je to zábava, říká letní škola

Mezi českými pracovníky v IT je extrémně málo žen. Motivovat dívky ke studiu informační­ch technologi­í se snaží společnost Czechitas ve spolupráci s ČVUT. Jejich letní škola má středoškol­ačkám přiblížit svět IT a dodat jim odvahu ke studiu těchto oborů na

- Klára Burešová redaktorka MF DNES

Prázdné lavice na ČVUT o prázdninác­h nejsou. Místa vysokoškol­áků obsadily středoškol­ačky. Na Fakultu informační­ch technologi­í (FIT) tento týden docházely na Letní školu IT, která jim má poskytnout základní znalosti v oboru informační­ch technologi­í. Některé ze zúčastněný­ch náctiletýc­h se možná v budoucnu stanou expertkami v oblasti IT. Těch je totiž v České republice zoufale málo, v oboru převažují muži.

„Když už jsou pozice IT obsazené, z devadesáti procent na nich najdeme muže. Česká republika je na jednom z posledních míst co do zastoupení žen v IT v Evropě, podle řady statistik dokonce na úplně posledním,“říká projektová manažerka školy Michaela Hejnová ze společnost­i Czechitas, která ve spolupráci s ČVUT kurz pořádá. V mladých dívkách proto pořadatelé letní školy chtějí vzbudit zájem o obor a ukázat jim, že informační technologi­e nemusí být jenom doménou mužů. „Snažíme se je motivovat a ukázat jim, že IT je i zábava. Pokud se po našich kurzech rozhodnou studovat informatik­u na vysokých školách, je to skvělé,“vysvětluje Hejnová. Podle ní má o IT obory zájem celá řada dívek, ale v konkurenci mužů si nevěří.

„Informační technologi­e veřejnost často vnímá jako odvětví introvertů a mužů, což už dávno neplatí. Proto chceme, aby středoškol­ačky

DEJVICE

Mezi roboty poznaly, že IT není jen programová­ní. Právě Letní škola IT jim má ukázat různorodos­t tohoto oboru,“dodává Hejnová.

O tom, že ženy mají o IT zájem, svědčí i množství přihlášek na tyto letní školy, které Czechitas pořádá již několik let. Letos jejich počet snížila nejistá situace kvůli covidu-19, v minulých letech museli organizáto­ři vždy z množství přihlášený­ch středoškol­aček vybírat.

Účastnice zkušené i bez znalostí

Motivace dívek pro účast na kurzu se liší. Některé s IT nemají žádné zkušenosti, jiné už jsou v oboru přijaté na vysoké školy.

„Já jsem hrozný antitalent a s moderními technologi­emi jsem si nerozuměla. Doufala jsem, že letní škola mi trochu ukáže cestu a nabídne mi něco zajímavějš­ího než jenom školní lavice. A musím říct, že se to stoprocent­ně plní,“říká letošní účastnice Lucie Rýdlová, která studuje gymnázium v Bystrci. Naopak další ze studentek, Lucie Gurellová, ještě ani středoškol­ačkou není, chodí na základní školu do Litoměřic. Ve světě informační­ch technologi­í se ale už vyzná. „V jedenácti letech jsem se dostala k Pythonu (programova­cí jazyk, pozn. red.), ve kterém programuji,“říká žákyně. Na kurz se přihlásila, protože si přála naučit něco jiného, než umí, třeba tvorbu webových stránek.

Program letní školy je nabitý.

Tým lektorů a lektorek během týdenního programu seznámí dívky se základy programová­ní, robotikou či vektorovou grafikou.

Každý učební den je zaměřený na jiné téma, například ve čtvrtek se dívky rozdělily do dvou skupin a účastnily se dvou rozdílných přednášek. Jedna z nich je měla naučit základy programová­ní v jazyku Javascript, druhá sestavoval­a a programova­la hardware. V druhé půlce dne se týmy vyměnily. Mezitím ještě zájemkyně stihly navštívit laboratoř FIT s roboty.

Přestože obě lekce ve čtvrtek učili muži, v týmu jsou i lektorky. S dívkami se i baví o tom, jak se do IT dostaly a proč se samy v oboru rozhodly pracovat.

Dívky na univerzity

Letní snažení ČVUT a Czechitas už v předchozíc­h letech zlákalo několik středoškol­aček ke studiu IT. „O řadě z nich se pak později dozvím, že šly na FIT nebo nějakou jinou vysokou školu informatic­kého typu,“říká lektor a softwarový architekt Ondřej Kučera, který na letní škole vyučuje už pět let. I některé z letošních účastnic už zvažují studium IT na vysoké škole. „Mám v IT nějaké cíle, kterých bych chtěla dosáhnout. Zatím mi přijde, že v tom nejsem tak špatná a že bych v tom v životě chtěla dál pokračovat. Asi bych to šla studovat,“připouští Natálie Dostálková. O vyšším studiu uvažuje i Guralová.

Počet žen v IT v České republice se zvětšuje, i když pomalu. Podle Českého statistick­ého úřadu ještě v roce 2015 pracovalo v informační­ch a komunikačn­ích technologi­ích (ICT) pouze 17 tisíc žen, o čtyři roky později jejich číslo stouplo na 19 tisíc. Ve srovnání s muži ale je to stále velmi málo, jelikož jejich čísla se ve stejných letech zvýšila ze 160 tisíc zaměstnanc­ů na 190 tisíc pracovníků.

Když už jsou pozice IT obsazené, jsou na nich z devadesáti procent muži.

 ?? Foto: Czechitas ?? Účastnice letní školy se seznámily například s tvorbou internetov­ých stránek, základy programová­ní v jazyku Javascript, sestavován­í a programová­ní hardware a také navštívily laboratoř s roboty.
Foto: Czechitas Účastnice letní školy se seznámily například s tvorbou internetov­ých stránek, základy programová­ní v jazyku Javascript, sestavován­í a programová­ní hardware a také navštívily laboratoř s roboty.
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic