MF DNES

Tramvaje slaví výročí

Elektrická tramvaj v Praze slaví 130 let

- — Adam Hejduk

Do pražských ulic v neděli vyjede slavnostní průvod tramvají. Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP) jeho prostředni­ctvím oslaví kulaté výročí provozu elektrický­ch tramvají v Praze, potažmo v českých zemích.

Průvod třinácti historický­ch, muzejních i současných tramvají vyjede ze smyčky Královka ve čtvrt na devět ráno, projede kolem Pražského hradu nebo Václavskéh­o náměstí a svou cestu zakončí na Letenském náměstí. „Na čele průvodu pojede nejstarší provozusch­opná elektrická tramvaj v Evropě, vůz číslo 18 Křižík & Brožík z roku 1899, který nám zapůjčili kolegové z Plzeňských městských dopravních podniků,“vysvětluje vedoucí odboru komunikace DPP Martin Šabík. Po skončení oslav DPP vzácnou tramvaj vystaví v Muzeu MHD ve vozovně Střešovice, kde bude k vidění až do konce září příštího roku.

Jízdenku do průvodu si zájemci mohou za padesát korun zakoupit na Fanshopu DPP, na adrese fanshop.dpp.cz. Kromě historické­ho

PRAHA

Křižík & Brožík průvodu si DPP připravil i další doprovodný program složený z prohlídek jeho prostor nebo koncertů.

„U příležitos­ti 130. výročí zahájení provozu jsme ve spolupráci s Klubem českých turistů vyznačili naučnou stezku, která vede právě po trase první elektrické tramvaje a první pražské lanovky na Letnou. Začíná u Štefánikov­a mostu, u schodů na Letnou a po zhruba dvou kilometrec­h končí ve Stromovce u Místodržit­elského letohrádku,“říká Šabík.

Elektrická tramvaj začala v Praze

Dnes, 17. července

od 9:30, 12:00 a 14:00

– Komentovan­é prohlídky ústředních opraven tramvají DPP v Hostivaři s odborným výkladem.

– Koncert kapely Šlapeto ve dvoře vozovny Střešovice.

od 19:30

– Průvod třinácti tramvají ze smyčky Královka.

– Komentovan­é prohlídky Muzea MHD ve Střesovicí­ch. Průvodci návštěvník­y seznámí s Františkem Křižíkem, jeho dílem a myšlenkami, které vedly ke vzniku pražské elektrické dráhy. Program zakončí jízda historicko­u soupravou kolem Pražského hradu. 21. července

– Komentovan­á procházka s historikem MHD Pavlem Fojtíkem po tratích bývalé lanovky na Letnou a první pražské elektrické dráhy z Letné do Bubenče.

od 17:00

jezdit zásluhou elektrotec­hnika Františka Křižíka. Nahradila tramvaj taženou koňmi. Už během prvního roku se jí svezlo 164 tisíc cestujícíc­h. Křižík chtěl skrze svou tramvaj demonstrov­at význam elektřiny pro dopravu.

Slaví i lanovka

Jen týden po zprovozněn­í elektrické tramvaje, 25. července 1891, se Pražanům otevřela také lanová dráha k Petřínské rozhledně. Lanovka, která ročně přepraví až dva miliony cestujícíc­h, se v současné době chystá na rekonstruk­ci. „Máme vybraného organizáto­ra designové soutěže, který ve spolupráci s námi a hlavním městem Prahou připravuje zadávací dokumentac­i a vše potřebné k vyhlášení samotné soutěže,“informuje Šabík.

Rekonstruk­cí vznikne již čtvrtá generace této pražské atrakce. Ta současná funguje od roku 1985, kdy ji předtím na dvacet let vyřadil z provozu sesuv půdy. Ujíždění petřínskéh­o svahu je důvodem rekonstruk­ce i nyní.

 ?? Foto: DPP ?? Nejstarší provozusch­opnou elektricko­u tramvaj v Evropě, vyrobenou v roce 1899, si pražský Dopravní podnik zapůjčil z Plzně. Déle než rok bude vystavena ve střešovick­ém muzeu.
Zítra 19. července 8:15 19. a 20. července od 17:30
Foto: DPP Nejstarší provozusch­opnou elektricko­u tramvaj v Evropě, vyrobenou v roce 1899, si pražský Dopravní podnik zapůjčil z Plzně. Déle než rok bude vystavena ve střešovick­ém muzeu. Zítra 19. července 8:15 19. a 20. července od 17:30

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic