MF DNES

Česko formuje novou domobranu

Stát zakázal ozbrojené skupiny a lidem nabídl alternativ­u: absolvujte speciální kurz a můžete Česku pomáhat se zbraní.

- Karel Hrubeš reportér MF DNES

Koncem dubna policie pozatýkala členy spolku Českoslove­nští vojáci v záloze za mír, kteří měli verbovat dobrovolní­ky pro ruské separatist­y a připravova­t jejich odjezd na ukrajinský Donbas. Byl to jasný signál, že Česko má s podobnými organizace­mi problém. Všechny ozbrojené skupiny proto stát zakázal.

Lidé, kteří chtějí nadále sloužit státu se zbraní a přitom nepůsobit v žádné z oficiálníc­h ozbrojenýc­h složek, však zároveň dostali alternativ­u. Pokud absolvují takzvaný program střelecké přípravy a splní slib, stanou se (dokonce spolu se svou zbraní, která bude mít speciální statut) součástí takzvané stanovené zálohy státu.

Tu může vláda povolat například v době živelních katastrof, kdy mají lidé obavy z rabování, a může mimo jiné povolit viditelné nošení zbraní (to mají občané kromě profesioná­lů, jako jsou vojáci a policisté, zakázáno). Jde o novinku – zájemci o kurzy se mohou hlásit teprve od soboty. Přihlásit se může každý, kdo má zbrojní průkaz. Takových lidí je v Česku podle loňských dat 307 tisíc a jejich počet stabilně roste. Kurzy se dělí na tři úrovně: sebeobrana, ochrana měkkých cílů a krizové situace.

Na ně pak navazuje individuál­ní trénink. Na konci každého kurzu pak účastník – pokud prokáže nabyté znalosti a schopnosti – získá aprobaci.

Úvodní kurz, který je jen jakousi jednoducho­u nadstavbou po získání zbrojního průkazu a zájemci se budou učit například rychlé tasení zbraně nebo střelbu v pohybu, si musí zájemce hradit sám. Jeho cenu odhadují experti oslovení MF DNES přibližně na čtyři tisíce korun plus částku na použité střelivo.

Pro zařazení do stanovenýc­h záloh musí zájemce absolvovat „vyšší úroveň výcviku“a slíbit mimo jiné, že bude „obětavě plnit úkoly, které mu budou jako členovi stanovené zálohy státu uloženy“. Na tyto kurzy už přispívá ministerst­vo vnitra (například proplácí použité náboje).

Návrat sosáků

Vznik stanovenýc­h záloh vítají hlavně sdružení podporujíc­í práva držitelů zbraní. „Obavy a výhrady, že to bude nová pomocná stráž, nejsou na místě. Je to blíž branně-bezpečnost­ní rezervě v Izraeli,“popisuje novinku Pavel Černý, prezident Ligy Libe. Jeho organizace vznik stanovenýc­h záloh přirovnala k návratu Stráže obrany státu, která fungovala mezi lety 1936 a 1939 a jejíž příslušníc­i, tehdy přezdívaní sosáci, bojovali například v pohraničí s německými záškodníky organizova­nými Sudetoněme­ckou stranou Konráda Henleina.

Noví záložáci však nebudou policii pomáhat při demonstrac­ích a podobně. Pouze by ve výjimečnýc­h případech, jako jsou například povodně, doprovázel­i policisty nebo by hlídali humanitárn­í pomoc.

Jaký je rozdíl mezi stanovenou zálohou státu a armádními záložáky?

„Splnění požadavků pro zařazení do stanovené zálohy státu je časově i fyzicky méně náročné. Může to tak být vhodná alternativ­a pro držitele zbrojních průkazů, kteří se z časových nebo zdravotníc­h důvodů nemohou zapojit do aktivní zálohy armády, “říká mluvčí ministerst­va vnitra Jiří Korbel. Politici si od kurzů slibují také větší erudici stále přibývajíc­ího počtu lidí se zbraněmi. Těch policie v Česku eviduje-už bezmála milion. „Slibuji si od toho sjednocení jednotlivý­ch spolků, které se zabývají brannými sporty,“napsal MF DNES například poslanec SPD Jiří Kobza, jeden z předkladat­elů tohoto poslanecké­ho návrhu.

Programy střelecké přípravy podporují i opoziční politici. „Existuje celá řada lidí, kteří se na obraně a bezpečnost­i chtějí aktivně podílet, ale přitom nechtějí nebo nemohou vstoupit přímo do armády, do aktivní zálohy nebo do bezpečnost­ních sborů,“říká poslankyně Jana Černochová (ODS). „Dlouhodobě totiž prosazuji, že ten, kdo chce dobrovolně přispět k větší bezpečnost­i a obraně své země, by měl mít možnost. A role státu je v tomto případě takovou ochotu ocenit a vytvořit adekvátní podmínky pro realizaci,“dodává poslankyně.

Jaký zájem o programy střelecké přípravy bude, zatím vnitro netuší. Jak již bylo řečeno, nyní teprve nařízení vlády nabývá účinnosti. Jinými slovy – až ode teď je možné žádat vnitro o akreditace na střelecké přípravy.

 ??  ??
 ??  ??
 ?? Foto: Shuttersto­ck ??
Foto: Shuttersto­ck

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic