MF DNES

Programy státní střelecké přípravy

-

● První úroveň – sebeobrana: dva kurzy, které se dohromady skládají z osmi hodin teorie a osmi hodin praktickéh­o výcviku. Zahrnují mimo jiné tasení a střelbu za pohybu (absolvent se ještě nemůže stát součástí stanovené zálohy státu). Absolvovat ji musejí zájemci o další stupně kromě policistů.

● Druhá úroveň – ochrana cílů: osmihodino­vý kurz teorie a osmihodino­vý kurz střelby, na němž se zájemci učí zacházet se zbraní na místech s velkou koncentrac­í lidí (měkkých cílů) nebo vyhledání úkrytu (od této úrovně již účastník může být součástí zálohy).

● Třetí úroveň – krizové situace: na kurzu se zájemci učí nakládání se zbraněmi v krizových situacích. Třeba trénují střelbu na dlouhou vzdálenost až do 300 metrů.

● Individuál­ní trénink: je určený k prohlouben­í nabytých znalostí. Zájemce může využít státní podpory na proplacení střeliva a státem vlastněné střelnice.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic