MF DNES

Slib stanovené zálohy státu

-

Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že jako občan a vlastenec budu respektova­t principy demokratic­kého právního státu a budu obětavě plnit úkoly, které mi budou jako členovi stanovené zálohy státu uloženy.

Slibuji, že při plnění úkolů stanovené zálohy státu i v občanském životě budu jednat odpovědně, odvážně a skromně.

Bude-li to třeba, budu odhodlaně snášet nepohodlí a nebezpečí s tím spojená.

Slibuji, že budu vždy příkladně dbát zásad bezpečného nakládání se zbraní.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic