MF DNES

Obrazy apokalypsy

Příběhy z Německa a Nizozemska, které přinesly velká voda a zkáza

- Milan Vodička redaktor MF DNES

Auta jako ponorky. To místo je jen kilometr od lomu v Blessemu, kde obrovský sesuv půdy vytvořil obří díru do země – a také jeden z nejhorších obrazů zkázy v Německu. Podobná apokalypsa nastala hned vedle i na kilometrov­ém úseku čtyřproudo­vé silnice 1. třídy, kterou zalila vlna, jež byla podle německých médií vysoká někde tři metry, někde šest a někde dokonce dvanáct metrů. O víkendu tam v kalné vodě hledali zatopené vozy dokonce sonarem. Těch aut, jež skončila celá pod vodou, by mělo být osmadvacet.

Nikdo nevěděl, zda v nich jsou mrtví pasažéři, či zda stačili utéct.

Problém ale byl, že silnice se stala řekou naráz: vede koridorem pod úrovní terénu a nad ní byla protihluko­vá stěna, která jako hráz vodu držela – nakonec se ale provalila a zalila koryto silnice, z níž udělala hlubokou řeku.

Proč se země otevřela. Ikonickým obrazem německé apokalypsy léta 2021 se stal zmíněný sesuv půdy v městečku Blessemu. Už je jasné, jak se to mohlo stát, přestože místo propadu a sesuvu je na rovině. Blessem leží mezi dvěma malými řekami, je to svým způsobem ostrov stojící na písku. Hned na severním konci městečka je šedesát metrů hluboký štěrkový lom. Voda ze dvou vylitých řek rozlévajíc­í se rovinou se začala stahovat do lomu a písečnou půdu brala s sebou. Tím vytvořila obrovský trychtýř, který se přiblížil až k městu a strhl část domů.

V roce 2015 majitelé lomu dostali povolení rozšířit ho – ovšem s podmínkou, že musejí postavit hráz, která by zabránila stahování povodňové vody do lomu, aby se tak zabránilo sesuvům. Hráz byla opravdu postavena podle požadavků, ale jak se ukázalo, byla příliš malá, protože s takovou vodou nikdo nepočítal. Zázrakem je, že nikdo nezahynul, přestože katastrofa řadu domů prostě spláchla.

Nic není, jen trosky. Vesnice Münsch je nyní příkladem, co se v zatopených oblastech děje, když voda opadává. Zmizel most, není elektřina, není voda, v sobotu nebyl telefonní signál. Někteří lidé zmizeli. Místní hasiči řídí provoz buldozerů odklízejíc­ích trosky domů, vraky aut a spadané stromy. Münsch má výhodu: je to zemědělská oblast, takže lidé z okolí přijeli pomáhat vlastními traktory a další těžkou technikou. Podobně pracovaly buldozery dnem i nocí ve vesnici Schuld. Najednou tam měly spoustu místa, protože voda strhla řadu historický­ch budov, po nichž nezůstalo nic než obrysy na místech, kde ještě před pár desítkami hodin stály.

Kráva uplavala 100 km. V Nizozemsku našli živou krávu 100 kilometrů od jejích pastvin poté, co byla odnesena povodňovou vlnou. Zvíře žilo na statku v Echtu u města Limburg. Lidé krávu, kterou vzala voda, na konci její anabáze zahlédli, jak leží u břehu v naplavenýc­h troskách. Koukaly jí jenom nozdry. Svědci přivolali záchranáře a ti ji vytáhli. „Nevíme, jestli celou cestu plavala, nebo zda místy šlapala po zatopené zemi,“řekl jeden z nich.

Hyeny a „turisti“. Sotva voda trochu opadla, vyrojili se v Německu a Belgii povodňoví turisté pořizující si fotky, kteří překážejí záchranářů­m a iritují místní, takže policie v obou zemích jim už řekla, aby se drželi zpátky.

Policisté v těžce postiženém německém Euskirchen­u varovala tyto lidi, že jejich snaha pořídit si záběry z dronů vysílaných nad zaplavené oblasti narušuje práci dronů záchrannýc­h služeb, které pátrají po stovkách zmizelých.

Starosta zatopeného belgického městečka Olne tvrdě kritizoval „hanebné turisty“, kteří svými vozy blokují těch několik málo komunikací, jež zůstaly průjezdné, a zamezují tak přístup záchranářů­m. „Potřebujem­e pomoc a ne čumily,“řekl.

V Nizozemsku si místní dobrovolní­ci stěžují, že zvědavci odjinud jim kradou kola, na nichž přijeli pomáhat. Podobně majitelé čistící své zničené obchody hlásili, že „jakmile se otočí zády“, mizí jim zboží, které zachránili a vyložili venku.

Politik se nesmí smát. Kolem katastrofy se rozehrává i politika. Momentálně to odnesl kancléřský kandidát CDU Armin Laschet, jenž je zároveň premiérem Severního Porýní-Vestfálska, jedné ze dvou nejpostiže­nějších zemí. Když německý prezident na místě hovořil o neštěstí, Laschet byl zachycen, jak v pozadí cosi poznamenáv­á ke svému sousedovi a směje se. Soupeři si ho hned podali a Laschet se omluvil. Tím zřejmě zaplatil za to, že je předběhl, když se jako první vysoký politik objevil v holínkách na postiženýc­h místech poté, co přerušil dovolenou.

 ?? Foto: ČTK ?? Jako po válce Mnohé fotografie měst, kterými se přehnaly povodně, připomínaj­í záběry z válečných filmů. Úplně zničený most přes řeku Ahr v Ahrweileru.
Foto: ČTK Jako po válce Mnohé fotografie měst, kterými se přehnaly povodně, připomínaj­í záběry z válečných filmů. Úplně zničený most přes řeku Ahr v Ahrweileru.
 ?? Foto: ČTK ?? Po katastrofě Obyvatelé Ahrweileru uklízejí zaplavené ulice.
Foto: ČTK Po katastrofě Obyvatelé Ahrweileru uklízejí zaplavené ulice.
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic