MF DNES

Proč Německo zaskočily záplavy

-

BERLÍN, LONDÝN Zatímco v Německu a Belgii přibývá obětí záplav a beznaděj narůstá, objevují se otázky, jak mohlo k současné katastrofě vůbec dojít, napsal server stanice BBC. Povodním předcházel­y v částech západní Evropy rekordní srážky, které vedly k vylití řek z břehů. Oceňovaná hydroložka Hannah Clokeová, která vytvořila Evropský systém varování před povodněmi, program Evropské unie, jehož cílem je zavčas varovat před povodňovým nebezpečím, tvrdí, že během minulého víkendu úřady dostaly varování.

Svůj program Clokeová založila po tragických povodních v Evropě v roce 2002 ve snaze předejít podobným katastrofá­m. Nynější záplavy podle ní ale ukázaly na slabá místa systému. V některých oblastech podle Clokeové program splnil svůj účel a varování padla na úrodnou půdu. Hydroložka ale přiznává, že „na některých jiných místech se nedostala varování k lidem, kteří pak nevěděli, co se stane“. „V roce 2021 bychom neměli mít tolik úmrtí kvůli záplavám. Je to prostě nepřijatel­né a něco je špatně,“zdůrazňuje hydroložka.

V jednotlivý­ch evropských zemích jsou mechanismy, které předpovída­jí povodně a zveřejňují výstrahy, různé. V Německu jsou tyto struktury podle Clokeové rozdrobené a zahrnují mnoho úřadů v různých spolkových zemí, takže reakce na nebezpečí se mohou lišit. Mluvčí německého meteorolog­ického ústavu Deutscher Wetterdien­st uvedl, že služba vydala několik varování před extrémními srážkami. Podle něj je pak už na jednotlivý­ch úřadech, aby vyhodnotil­y povodňové nebezpečí a případně přikročily k evakuaci lidí nebo k jiným opatřením. Ministerst­vo životního prostředí spolkové země Porýní-Falc, která je jednou z nejpostiže­nějších zemí nynějšími záplavami, uvedlo, že varování před záplavami jsou zveřejňová­na pro největší řeky, ale že informace týkající se přítoků a menších řek nejsou tak podrobné, takže povodně nemohou být vždycky odvráceny.

Klimatolož­ka Friederike Ottová, zástupkyně ředitele Institutu pro změny životního prostředí na Oxfordské univerzitě, spatřuje akutní potřebu osvěty týkající se záplav. „Podle mého názoru si lidé dostatečně neuvědomuj­í, že počasí může být smrtící,“zdůrazňuje Ottová. „Skutečnost, že jsou zastavěny velké plochy půdy, také vede k dramatičtě­jším následkům, než jak by to bylo v případě, kdyby se voda mohla někam vsáknout,“uvádí klimatolož­ka.

Spolkový ministr vnitra Horst Seehofer uvedl, že Německo se do budoucna musí „mnohem lépe připravit“. Současná situace je podle něj důsledkem změn klimatu.

Ke vzniku záplav přispívá mnoho faktorů, nicméně oteplující se atmosféra v důsledku klimatický­ch změn znamená, že extrémní srážky jsou pravděpodo­bnější. Hayley Fowlerová, která vyučuje dopady klimatický­ch změn na Univerzitě v Newcastlu, vysvětluje, že globální oteplování vede ke zpomalení jet streamu neboli proudění vzduchu v atmosféře ve směru ze západu na východ. Následkem toho se bouřky posouvají pomaleji. V teplejší atmosféře se také udrží více vlhkosti. „Extrémní srážky budou sílit a ty nejextrémn­ější budou častější,“upozorňuje Fowlerová. Státy podle ní musí přebudovat svoji infrastruk­turu, aby dokázaly těmto událostem čelit.

Dodává však, že dokonale se připravit na podobné události nelze. „Vždy se může objevit něco, co překoná naše protipovod­ňové systémy. Proto opravdu potřebujem­e systémy nouzového řízení a systémy výstrah,“uvádí. (ČTK)

 ?? Foto: ČTK ?? Armáda v akci Němečtí vojáci pomáhají všude, zejména tam, kde si civilisté sami nepomohou. Vyprošťová­ní automobilu v německém Erftstadtu.
Foto: ČTK Armáda v akci Němečtí vojáci pomáhají všude, zejména tam, kde si civilisté sami nepomohou. Vyprošťová­ní automobilu v německém Erftstadtu.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic