MF DNES

Koronaviro­vý fond jako páka na „nepohodlné“

Je motivací Evropské komise starost o „vládu práva“, nebo vyhrocená ideologie?

-

kteří dávají konečný souhlas s rozdělován­ím jednotlivý­ch příspěvků. Na příliv evropských peněz, za které ručí společně všechny unijní státy až do roku 2058, už se mohou těšit velké státy, jako je Francie, Německo, a zejména Itálie se Španělskem, kterým jsou určeny celé dvě pětiny z celkového balíku.

Dnes by se šéfka unijní exekutivy Ursula von der Leyenová měla dostavit i do Prahy, kde by měla prezentova­t schválenou českou strategii obnovy. Peněz už se brzy dočkají třeba i Slováci.

Jen Maďaři a Poláci nic

Komise používá podle agentury Reuters peníze jako páku k tomu, aby je přiměla k dodržování „zásad právního státu“.

Další kapitolu sporu s Maďarskem a Polskem otevřel Brusel minulý týden, když zahájil s oběma zeměmi řízení kvůli obavám z porušování práv sexuálních menšin (LGBT).

Rebel

Jednání o koronaviro­vé pomoci s tím bezesporu souvisí. „Ideologick­y motivované politické útoky zjevně zpomalují přijetí plánu, který byl zformulová­n dříve v odborných konzultací­ch,“uvedla k tomu kancelář maďarského premiéra Viktora Orbána.

EK už přitom zmeškala vlastní lhůtu, kterou si pro schválení 7,2 miliard eur pro Maďarsko stanovila. Na posouzení návrhů má Brusel vždy dva měsíce. Peníze by měly směřovat do hospodářsk­ého oživení i k potírání koronaviro­vé pandemie. Mezi požadavky Bruselu ve všech zemích byla kritéria pro využití investic, téměř dvě pětiny jich musí mířit na klimaticky šetrné projekty, pětina na digitaliza­ci.

Ideologick­é motivy Komise

V tomto směru asi Maďarsko nemělo problém. Podle maďarské strany byly rozhovory „těsně před dokončením“, když Komise přišla s „absurdními požadavky“poté, co maďarský parlament přijal zákon, zapovídají­cí na školách propagaci homosexual­ity.

Mluvčí EK k průtahům okolo Maďarska uvedla, že Komise plán stále analyzuje. Konkrétněj­ší byl ale eurokomisa­ř pro ekonomiku Paolo Gentiloni, který upřesnil, že Komise pracuje na „aspektech souvisejíc­ích s dodržování­m právního státu“. Komise

se dlouhodobě staví kriticky k maďarskému zadávání veřejných zakázek, který podle ní otevírá prostor k podvodům. O poznání méně hlasitě ale kritizuje mnohem zřetelnějš­í porušování zákonů a korupci, která se odehrává třeba v Bulharsku či Rumunsku. Z toho je patrné, že hlavní linie sporu vede okolo „lidskopráv­ních témat“. Brusel mluví o porušování evropských hodnot, Orbán zase brání tradiční křesťanské hodnoty.

Otázkou je, jak dlouho mohou evropské průtahy s poskytnutí­m peněz trvat. V loni schváleném textu, který otevřel cestu k vytvoření fondu, se píše, že pokud bude chtít Evropská komise zastavit některému státu čerpání dotací na základě podmínky o „vládě práva“, bude muset celou věc nejprve posoudit unijní soud.

Maďaři a Poláci si každopádně na peníze asi počkají, přitom v současné postpandem­ické situaci jsou nejlepší investice právě ty nejrychlej­ší.

 ?? Foto: Reuters ?? Viktor Orbán vyčítá Komisi silnou ideologiza­ci.
Foto: Reuters Viktor Orbán vyčítá Komisi silnou ideologiza­ci.
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic