MF DNES

Muslimové zaútočili na policisty

-

Na Chrámové hoře v Jeruzalémě, kam se včera vydaly stovky židů u příležitos­ti svátku Tiša be-av, zaútočili mladí muslimové kameny na policisty, kteří je následně rozehnali. Někteří palestinšt­í muslimové považují návštěvy židů na tomto místě, které je posvátné pro obě náboženstv­í, za provokaci. Chrámová hora je pod správou muslimů, ale za bezpečnost areálu zodpovídá Izrael. Podle dohody mezi oběma stranami židé mohou místo navštěvova­t, nemohou se zde ale modlit. (ČTK)

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic