MF DNES

Vesmírné těžaře má navigovat český satelit

- Tomáš Cafourek redaktor MF DNES

Dvojice českých družic plánuje zkoumat složení meteorů prolétajíc­ích atmosférou. Projekt Slavia (Space Laboratory for Advanced Variable Instrument­s and Applicatio­ns), který od evropské kosmické agentury ESA může dostat příspěvek až 30 milionů eur, má ambici navigovat v budoucnu kosmické těžaře k nejvýnosně­jším ložiskům rud a dalších materiálů v kosmu.

Fakticky tak má jít o největší kosmickou misi realizovan­ou v samostatné České republice.

„Na oběžnou dráhu bude mimo jiné vyslána hyperspekt­rální kamera. Ta při pádu asteroidů do atmosféry Země a následném hoření dokáže pomocí různých barevných spekter a toho, jak se budou postupně jednotlivé úlomky odpařovat, změřit, z jakých sloučenin jsou tyto asteroidy složeny,“uvedl Petr Kapoun, ředitel tuzemské společnost­i S.A.B. Aerospace. Ta je vedoucím členem týmu, do kterého patří ještě například vědci z Výzkumného

a zkušebního leteckého ústavu, Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovskéh­o nebo česko-finské společnost­i Huld.

Odkud úlomek přiletěl

Druhou částí systému budou observatoř­e umístěné na Zemi. Současně s pozorování­m hořících meteorů dokážou přesně spočítat, odkud z pásu asteroidů pozorovaný úlomek přiletěl. „Nejvyšším cílem tohoto projektu bude vytvořit mapu zdrojů ve vesmíru. Aby bylo možné budoucí mise za konkrétním­i surovinami přesně nasměrovat tak, aby nepřistály na asteroidu, kde nic významného nebude,“uvedl Kapoun.

Pro projekt zkoumající složení vesmírných těles se kosmická agentura rozhodla ve výběrovém řízení ze tří tuzemských uchazečů během letošního jara. Podle české strany hodnotitel­e zaujalo pečlivé rozpracová­ní požadavků, prvotní návrh mise a obchodní model, který ze záměru vychází. I přes to ještě není stoprocent­ně jisté, že se české satelity do kosmu nakonec podívají.

Nejprve totiž bude potřeba vypracovat studii proveditel­nosti, což bude trvat 12 měsíců, a měla by především ověřit, že se vybraný projekt dá uskutečnit s rozpočtem stanoveným do 30 milionů eur, tedy přibližně 768 milionů korun,“uvedl Ondřej Rohlík, který má na ministerst­vu dopravy kosmické projekty označované jako „ambiciózní mise“na starosti. To by podle autorů samotného projektu problém být neměl. Sami totiž cenu vývoje satelitů, velkých několik desítek centimetrů s hmotností kolem 20 kilogramů, a jejich vyslání na oběžnou dráhu jako součást jiného kosmického nákladu odhadli na 14 milionů eur.

Dalším kritériem, na které bude česká strana hledět, bude i prověření toho, jaké součástky realizační tým vytvoří přímo v Česku a jaké nakoupí z ciziny. Součástí programu ambiciózní­ch vesmírných misí je totiž především zvyšování schopností tuzemských firem a výzkumných ústavů osvojovat si co nejvíce znalostí a schopností pro vytváření vlastních kosmických projektů.

Za třináct let, co je Česká republika součástí Evropské kosmické agentury, si český průmysl i instituce

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic