MF DNES

Z Pražské tržnice zmizí dva chátrající domy

-

V Pražské tržnici v Holešovicí­ch nechá město u severního vstupu z Jateční ulice zbořit dva domy z 90. let minulého století. Místa po domech budou nejprve vydlážděna, konečná podoba vstupu do areálu bývalých jatek vzejde z architekto­nické soutěže. Uvedl to kurátor tržnice Michal Tošovský. Majitelem areálu tržnice je hlavní město, které jej postupně opravuje a plánuje do jeho obnovy v následujíc­ích 15 letech vložit až dvě miliardy korun. Budovy číslo 48 a 54 byly zkolaudová­ny koncem 90. let. Jde o dvoupodlaž­ní domy s mírně skloněnými sedlovými střechami a jeden z nich má prosklené nároží. Oba jsou ve špatném technickém stavu. „Tyto novodobé objekty negativně narušují architektu­ru areálu. Navíc jsou umístěny nevhodně do zakončení obou korz, kdy právě tyto osy areálu umožňují vizuální a funkční propojení v ose sever – jih. Možnost průhledu v obou směrech, tedy od jižní hlavní brány a od Vltavy, směrem do ulice Jateční a opačně, je pro urbanismus areálu klíčová,“uvedl Tošovský. (ČTK)

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic