MF DNES

Stovka lidí demonstrov­ala proti očkování dětí

-

Zhruba sto lidí v sobotu odpoledne demonstrov­alo na Palackého náměstí před ministerst­vem zdravotnic­tví proti očkování dětí proti covidu. Někteří lidé s sebou měli české vlajky, demonstran­ty sledovalo kolem 20 policistů. Mnozí z řečníků zpochybňov­ali pandemii jako takovou, volali po konci současné vlády. Po 17:00 se zhruba 50 demonstran­tů vydalo k Pražskému hradu, kde v 18:00 organizáto­ři akci ukončili. „Vakcíny proti covidu nechrání nikoho proti žádné nemoci, jsou nástrojem snížení lidské populace omezují plodnost a snižují věk, kterého se lidé dožijí,“řekl na náměstí jeden z řečníků Jiří Machač. Podle něj jsou očkovací látky proti koronaviru vakcínami smrti. (ČTK)

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic