MF DNES

Praktické informace

-

Jak se tam dostat:

Písek leží 44 kilometrů od Českých Budějovic a zhruba 100 kilometrů od Prahy. Protíná ho hlavní tah mezi oběma městy.

Koupání:

Říční plovárna U Václava. Říká se jí písecký Barrandov. Za první republiky na ni jezdily i filmové hvězdy z Prahy. Unikátní kouzlo si zachovala dodnes. V minulých letech ji město nechalo zrekonstru­ovat. Pro děti je připravený dětský bazén s vodními prvky a dvojskluza­vkou. Občerstven­í nabízí přilehlá restaurace s terasou penzionu Sport.

Galerie akademické­ho malíře Františka Romana Dragouna:

Je nová a najdete ji na adrese Jungmannov­a 186. Návštěvníc­i tu uvidí sbírku děl významného regionální­ho malíře, krajináře a portrétist­y. Galerie má otevřeno denně od 10 do 18 hodin. Vstupné je 50 korun.

Zemský hřebčinec Písek:

Lidé si zde mohou prohlédnou­t areál s přilehlými stájemi včetně expozice zaměřené na historii hřebčince. Více informací na www.zemskyhreb­cinecpisek.cz.

Městský ostrov:

Oblíbené místo místních turisté najdou v blízkosti historické­ho centra Písku. Na ostrově je restaurace s vnitřním i venkovním posezením, dětská hřiště a možnost romantické­ho posezení s vyhlídkami na město.

Kostel Nejsvětějš­í Trojice:

Byl postaven v 16. století a stojí nedaleko centra u městského hřbitova, který byl v 70. letech 20. století přeměněn na pietní park. Odpočívají tu významné písecké osobnosti, mimo jiné například historik August Sedláček nebo houslový pedagog Otakar Ševčík. V kostele, který dnes slouží jako koncertní síň, je k vidění pozdně renesanční kazatelna a originály barokních plastik z Kamenného mostu. Více informací o zajímavých místech v Písku najdete na www.pisek.eu.

Cesta bolestných kamenů:

Podél trasy v Píseckých horách vedoucí z lokality U Vodáka až k Vyhlídce píseckých lesníků pod vrchem Jarník stojí 14 mohutných kamenů. Ztělesňují břemeno a tíhu bolestí současného člověka.

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic