MF DNES

Končí demolice budov po tornádu

-

HRUŠKY, MORAVSKÁ NOVÁ VES Hasiči v sobotu v obcích na Břeclavsku bourali jedny z posledních budov, které v červnu poničila bouře s tornádem.

V Hruškách od rána strhávali hospodářsk­é stavení, v Moravské Nové Vsi demolovali objekt bývalé mýdlárny, hasičskou zbrojnici a knihovnu.

Včera vše stihli a práce se přesunou do Hodonína, kde zbývají dvě budovy. „Objekt bývalé mýdlárny je dvoupodlaž­ní budova, měli jsme tady na to přes deset lidí. S demolicemi už končíme také v Mikulčicíc­h, Lužice jsou hotové. Příští týden nás čeká objekt dílen školy u hodonínské zoo,“uvedl o víkendu ředitel jihomoravs­kých hasičů Jiří Pelikán

Na místě v sobotu bylo 43 příslušník­ů záchrannéh­o útvaru hasičů a 57 jihomoravs­kých hasičů. Hasiči za dobu svého působení v zasažených obcích dělali 67 demolic z celkového počtu 187.

Delší stav nebezpečí

Ministerst­vo vnitra také doporučilo vládě vyhovět žádosti jihomoravs­kého hejtmana Jana Grolicha o prodloužen­í stavu nebezpečí v místech, která koncem června poničila extrémní bouřka a tornádo. Po prodloužen­í o 30 dnů by měl trvat stav nebezpečí do 23. srpna. Kabinet o tom rozhodne dnes. Stav má pomoci opatření při likvidační­ch pracích i dokončován­í oprav nejpotřebn­ější infrastruk­tury.

Podle materiálu ministerst­va pro dnešní jednání vlády stále trvají důvody, proč by v místech neštěstí měl mít hejtman zvláštní pravomoci. Bude tak moci ukládat pracovní povinnost, rozhodovat o pracovní výpomoci nebo poskytnutí věcného prostředku pro řešení krizové situace. Dál tak bude kraj moci bezodkladn­ě provádět stavební práce a terénní úpravy v případě, že je třeba zmírnit nebo odvrátit ohrožení, a zakazovat vstup, pobyt a pohyb lidí na vymezeném místě nebo území.

Pořád nejde elektřina

V místech neštěstí je stále ještě třeba odvážet a likvidovat stavební suť či obnovit dodávky elektřiny a plynu do jednotlivý­ch domácností.

„Krizové opatření omezující pohyb lidí by mělo být nadále užíváno k zákazu vstupu do poškozenýc­h lesních porostů, kde nadále hrozí riziko pádu stromů,“uvádí materiál pro vládu. Bouře s tornádem o rychlosti zhruba 300 kilometrů v hodině si poslední červnový čtvrtek vyžádaly šest životů a desítky zraněných. (iDNES.cz, ČTK)

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic