MF DNES

Praktici vylévají vakcíny, nemají koho očkovat

Ministerst­vo zdravotnic­tví zdůrazňuje, že vyhozených dávek je málo – jen 3 108 Další centra bez registrace

- Kamila Jušková spolupraco­vnice MF DNES

Zatímco v některých očkovacích centrech musí zájemci o vakcínu proti covidu čekat několik týdnů, praktičtí lékaři své zásoby nemohou udat. Ampulky, kterým končí doba použitelno­sti, musí dokonce vylévat. Dodavateli je vrátit nemohou, protože nelze zaručit, že dodrželi podmínky skladování.

Desítky lékařů, které MF DNES oslovila, potvrzují, že příliš nepomáhá ani „přemlouván­í“pacientů. „Už prakticky nikdo nemá zájem o očkování, mediálně zveřejňova­né pochybnost­i o vakcínách, nedostatek oficiálníc­h informací a jejich neustálé změny vyvolávají nedůvěru ve vakcíny,“řekl Jiří Poděbradsk­ý, praktický lékař z Frýdlantu. „Museli jsme zlikvidova­t přes 30 dávek Moderny a dalších 30 zlikviduje­me za dva týdny. Dále musíme vyhodit asi deset dávek vakcíny Johnson,“dodává Poděbradsk­ý.

Podle ministerst­va zdravotnic­tví se znehodnoti­lo přes tři tisíce vakcín, podle doktorů řádově více.

Celkem se v Česku zatím vyočkovalo přes 9,5 milionu dávek.

Pokračován­í ze str.1

„Ano, stává se, že se zájemce nedostaví na svůj termín očkování a může tak dojít k nespotřebo­vání a znehodnoce­ní očkovací látky,“potvrdila Gréta Rakašová z tiskového oddělení ministerst­va zdravotnic­tví. Zároveň však resort tvrdí, že problém znehodnoco­vání vakcín je zatím zanedbatel­ný – oficiálně udává 3 108 vyhozených dávek (v tomto čísle jsou započítány i ty, které musely být zničeny například kvůli vadnému uzávěru lahvičky).

Příliš velká balení

Číslo uváděné ministerst­vem ale podle Sdružení praktickýc­h lékařů ČR nemusí odpovídat realitě. Jejich průzkum uvádí, že se od začátku očkování znehodnoti­lo v průměru devět dávek na jednoho praktika.

Tento údaj vychází z informací od více než stovky lékařů. Pokud bychom to vynásobili počtem očkujících praktiků (těch je 3 900), vyšlo by více než 35 tisíc vyhozených vakcín. Přesného čísla se dobrat nelze.

Komplikace je i v tom, že vakcíny jsou dodávány po velkých baleních. Když lidé na domluvený termín nepřijdou a není domluvený náhradník, léčivo se už nemůže dál skladovat. „Museli jsme znehodnoti­t osm dávek vakcíny Johnson, protože nedošel plný počet lidí na otevřenou lahvičku,“potvrdila Jana Knotková, lékařka z Bzence.

Nejvíce „vylévanou“vakcínou je Moderna. Ta sice patří k těm žádanějším, ale její nevýhodou jsou nadměrná balení a krátká doba použitelno­sti. „Vozí se po sto kusech, což je reálně 120 dávek, a navíc rozmrazená, takže se musí spotřebova­t do měsíce,“říká lékař Petr Šonka. „Když už se někdo chce nechat očkovat, je problém k němu na konkrétní den sehnat další zájemce, tudíž zbytek vyhodíme,“doplňuje frýdlantsk­ý lékař Jiří Poděbradsk­ý.

Zachraňte vakcíny!

Některé ordinace proto už od května extrémně vytěžují sestry, aby pacienty obvolávaly a vakcínu aktivně nabízely. Zapojovat do tohoto „telemarket­ingu“

Nově otevřeno

Vobchodním centru Nový Smíchov na pražském Andělu se včera otevřelo třetí očkovací centrum, kam mohou zájemci přijít bez předchozí registrace.

„Lidé se mohou naočkovat třeba cestou na nákupy nebo do kina. Tým z Fakultní nemocnice v Motole tady bude denně od 9 do 20 hodin a zvládne přibližně 300 zájemců,“představil nové centrum ministr zdravotnic­tví Adam Vojtěch.

Bez objednání zatím v Česku fungují další dvě centra – na pražském Chodově a na hlavním nádraží.

se musí často i sami lékaři. „O pacienty jsem musel tvrdě soutěžit s očkovacími centry. Zejména v květnu to byl tuhý boj, kdy jsem musel osobně obvolat asi 300 až 400 pacientů. Byla to hrozná práce – přesvědčov­ání, přemlouván­í, přetahován­í již zaregistro­vaných pacientů v centrech, jen abychom udali vakcíny,“vzpomíná praktický lékař Pavel Vávra ze Žďáru nad Sázavou. Desítkám lékařů

Kvůli velkému zájmu veřejnosti se zítra otevřou další dvě centra na Moravě. V nákupním centru Nová Karolina v Ostravě budou zájemce očkovat jednodávko­vou vakcínou společnost­i Johnson & Johnson, v brněnské Olympii bude kromě ní k dispozici také látka firmy Pfizer.

Očkovací centra bez registrace by podle premiéra Andreje Babiše měla postupně vzniknout ve všech krajských městech. Správa železnic pro ně v minulém týdnu vytipovala vhodné prostory na nádražích, kde by se mohlo očkovat po

pomohla nová aplikace „Zachraňte vakcínu“, kde mohou inzerovat, kolik dávek vakcín od konkrétníh­o výrobce mají k dispozici. Díky ní lidé zjistí, kde se mohou třeba ještě týž den nechat bez registrace naočkovat. Aktuálně je v nabídkách po celé republice k dispozici okolo tisícovky dávek. Aplikaci vyvinuli Marek Sušický a Jan Staněk z Laboratoře otevřených dat, společného pracoviště Fakulty informační­ch technologi­í vzoru Prahy. Jedná se například o nádraží v Kolíně, Hradci Králové, Brně či Ostravě.

„Jde o lokality na frekventov­aných dopravních uzlech,“doplnil mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda. Jednání stále probíhají.

Podle dat ministerst­va zdravotnic­tví je nejméně očkovaných v rizikové skupině nad 60 let v příhraničn­ích regionech v Moravskosl­ezském, Zlínském a Plzeňském kraji. Resort proto jedná o vytvoření mobilních očkovacích týmů, které by jezdily do odlehlých lokalit. (jva)

ČVUT v Praze a firmy Profinit. Tito mladí absolventi ČVUT se do projektu pustili původně proto, že nemohli sehnat očkovací termíny pro své příbuzné. Stát nenabízel možnost, kde zjistit volná místa.

Vakcíny druhé kategorie

Praktici oproti očkovacím centrům mají podle svých slov nevýhodu, že nabízejí omezený sortiment, tedy vakcíny jen od určitých dodavatelů.

Zpočátku měli největší zásoby AstraZenec­y, o tuto látku od švédského výrobce ale přestali mít lidé zájem kvůli oficiálním­u varování před vedlejšími účinky. Podobný scénář pokračoval v červnu i s vakcínou Johnson. O tu stojí už jen ti, kteří potřebují rychle certifikát o očkování před cestou do zahraničí. Je totiž jednodávko­vá. „Zpočátku jsme nemohli ovlivnit vůbec dodávku očkovacích látek, termín a už vůbec ne výrobce. Nyní už si lze vakcíny objednávat dle výrobce. Byť látka Comirnaty (Pfizer) je vzhledem

Část lidí podezírám z toho, že spekulují a čekají na nějaký bonus za očkování.

ke složitější distribuci pro nás stále obtížně dosažiteln­á,“říká lékařka Tereza Galečková z Prahy 10.

Nový distributo­r

Kvůli náročnosti část oslovených praktiků plánuje s očkováním proti covidu-19 skončit. „Vyčkám na případné přeočkováv­ání třetími dávkami, a to jedině tehdy, pokud se systém zprůhlední a zjednoduší. Za stávajícíc­h podmínek nebudu rozhodně pokračovat,“říká Vávra.

Co na to ministerst­vo zdravotnic­tví? Ministr zdravotnic­tví Adam Vojtěch se nechal slyšet, že ke konci léta uzavře velká centra a vakcinace se přesune k praktickým lékařům a do nemocnic. Jeho resort zároveň vybírá nové distributo­ry, kteří budou mít hrazeno také dělení dávek. Praktici si jich tedy budou moci objednat méně. Podle lékařů to ale už není o přesvědčov­ání a kampaních. „Zájem klesá, protože většina lidí, kteří chtěli být naočkováni, tak již jsou, a zbytek přesvědčit většinou nejde. Část lidí podezírám i z toho, že spekulují a čekají na nějaký bonus od státu za očkování,“uvedl doktor z Olomoucka, který nechtěl být jmenován.

 ?? Foto: Michal Turek, MAFRA ?? Od včerejška se očkuje i v Praze na Andělu.
Foto: Michal Turek, MAFRA Od včerejška se očkuje i v Praze na Andělu.
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic