MF DNES

Anglický experiment s covidem

- Jana Šafaříková redaktorka MF DNES

„Je to jednoznačn­ě nejlepší noc mého života. Na tenhle okamžik jsem čekala od svých osmnácti let,“popsala své pocity dvacetilet­á návštěvnic­e hudebního klubu v Leedsu, který se znovu otevřel návštěvník­ům.

Úderem půlnoci z neděle na pondělí se v Anglii po šestnácti měsících zcela obnovil veřejný život. Vláda premiéra Borise Johnsona ke včerejšímu datu zrušila všechna preventivn­í protiepide­mická opatření, znovu se otevřely kluby, kulturní a společensk­á zařízení. Vzduchem létaly konfety a lidé v ulicích vyjadřoval­i nadšení a radost. Britský tisk tento dlouho očekávaný den, který měl původně nastat už v červnu, označuje jako „freedom day“, tedy den svobody.

Nový režim, který zatím platí jen pro Anglii, ruší limity na počty lidí, kteří se mohou sejít v rámci jedné veřejné události. Uzavřené prostory jako kluby, kina a divadla mohou být zaplněny z celé kapacity a ochrana nosu a úst je nově doporučená, ale nikoli povinná.

Organizáto­ři hromadných akcí by měli kontrolova­t návštěvník­y pomocí mobilní aplikace zdravotnic­ké služby NHS, která obsahuje údaje o očkování, imunitě z prodělanéh­o covidu nebo potvrzení o negativním testu. Přinejmenš­ím v prvních dnech se tak ale ne vždy dělo.

Až 200 tisíc nakažených denně?

Radost z obnovení veřejného života kazí varování vědců i covidové statistiky. Aktuálně přibývá zhruba 50 tisíc nových infekcí denně, k tomu se přidávají obavy z velmi nakažlivé indické mutace delta. Anglický „den svobody“také paradoxně začal domácí karanténou Borise Johnsona a ministra financí Rishiho Sunaka, kteří se nakazili od ministra zdravotnic­tví Sajida Javida. Ten je sice naočkován a nákaza v takových případech nebývá častá, ale je možná.

Podle matematick­ých modelů v souvislost­i se zrušením opatření může v následujíc­ích týdnech počet nakažených stoupnout až na 200 tisíc denně, což by denně znamenalo dva tisíce hospitaliz­ací. Vrchol by měl nastat na přelomu srpna a září.

„Jednou to muselo přijít. Raději uvolníme opatření v létě, kdy je epidemická situace relativně klidná, než na podzim a v zimě, kdy lze opět očekávat nápor na nemocnice,“zdůvodnil své rozhodnutí Johnson.

Zrušená omezení nyní platí jen pro Anglii, ale v dalších týdnech se k podobnému kroku chystá i Severní Irsko, Skotsko a Wales.

Johnsonova vláda spoléhá na očkování a trasování nakažených jako hlavní protiepide­mickou strategii. Podle odborníků to však nebude stačit, a to kvůli nedostateč­ným kapacitám trasovacíh­o systému i klesající ochotě lidí nechat se očkovat. Očkování alespoň jednou dávkou má za sebou 69 procent Britů. V posledních týdnech ale tempo očkování zpomaluje a zejména mladší lidé, u nichž je riziko zdravotníc­h komplikací nízké, očkování odkládají. „Infekční nemoci jsou kolektivní­m problémem spíše než otázkou zodpovědno­sti jednotlivc­e. S rozvolnění­m bychom měli počkat, než bude naočkováno oběma dávkami víc lidí,“domnívá se matematičk­a z University College London Christina Pagelová.

Mezi odborníky se ale objevují také opačné názory. Ani při plné vakcinaci všech obyvatel s ohledem na účinnost vakcín, která je sice velmi vysoká, ale ne stoprocent­ní, totiž virus nezmizí. „Potřebujem­e projít poslední, exitovou vlnou. A to je vhodnější nyní v létě než na podzim a v zimě. Stejně jako s ostatními koronaviry postupně nastane rovnováha,“domnívá se profesor lékařství Paul Hunter. „Reinfekce se budou pravidelně opakovat, ale v průběhu dalších let jejich závažnost bude na úrovni běžné rýmy nebo zcela bez příznaků.“

 ??  ??
 ?? Foto: ČTK ?? Konečně!
Taneční kluby nejen v Leedsu (na snímku), ale v celé Anglii se okamžitě po zrušení proticovid­ových opatření naplnily.
Foto: ČTK Konečně! Taneční kluby nejen v Leedsu (na snímku), ale v celé Anglii se okamžitě po zrušení proticovid­ových opatření naplnily.
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic