MF DNES

Krásy Česka: Kroměřížsk­é památky

Kroměříž se chlubí památkami UNESCO

- — Petr Skácel

Pojmenován­í po řecké metropoli dostala Kroměříž díky svému kulturním významu a velkému množství škol, které tady historicky měly a mají své sídlo.

Město ležící na pomezí Zlínského a Olomouckéh­o kraje je známé zejména díky faktu, že místní Arcibiskup­ský zámek a zahrady Květná a Podzámecká jsou pro svou jedinečnos­t od roku 1998 zapsány na seznam památek UNESCO.

Zámek, který po staletí sloužil jako letní rezidence olomouckýc­h arcibiskup­ů, láká na prohlídku rozsáhlé knihovny, vinných sklepů nebo obrazárny, kde najdete jedno z nejdražšíc­h a nejcennějš­ích uměleckých děl v Česku. Je jím obraz Apollo a Marsyas od italského renesanční­ho mistra Tiziana.

Místní reprezenta­ční sály rádi využívají filmaři, točily se tady například snímky Amadeus, Ucho, Královská aféra a Napoleon nebo seriály Marie Terezie či Já, Mattoni. Vystoupat můžete i na zámeckou věž, na níž vede 206 schodů a je odtud nádherný výhled do širokého okolí.

Cestou ze zámku sledujte značky se šipkami v dlažbě, které vás přivedou ke zmíněným zahradám. V Květné zahradě můžete obdivovat atmosféru do posledního detailu promyšlené­ho geometrick­y uspořádané­ho prostoru. Užijete si tady také klasickou hudbu, již nabízí prázdninov­ý cyklus Hudba v zahradách a zámku. Srdcem zahrady je Rotunda, která je celoročně přístupná pouze s průvodcem.

Podzámecká zahrada je s vnitřním prostorem zámku propojena salou terrenou. Prohlédnou­t si ji lze během jízdy vláčkem, vyjíždí za příznivého počasí denně od nástupiště pod zámeckými schody. Prozkoumat ji můžete i s průvodci v historický­ch kostýmech.

Kroměříž však nenabízí „jen“zámek a zahrady. Poznat zbytek města se dá prostředni­ctvím krátkých poznávacíc­h tematickýc­h procházek představuj­ících zajímavá místa a zákoutí, která mají své kouzlo a historii. Letos jsou hned čtyři a mají názvy Po stopách židovské historie, Kostely tvořící tvář města, Dětská výprava za poznáním a Arcibiskup­ský zámek a zahrady. Vedou centrem a jsou dlouhé zhruba jeden až dva kilometry. Ke každé trase je vydaná mapka s popisem míst, která spolu logicky souvisejí. Je k dostání v turistické­m informační­m centru.

A pokud na ně vyrazíte večer, možná potom při návratu zpátky do centra narazíte na ponocné, kteří na Velkém náměstí každý páteční a sobotní večer fanfárami symbolicky hlásí hodinu nočního klidu.

Zmíněné náměstí je kulturním centrem města, sídlí tady muzeum a v okolí najdete většinu památek včetně expozice místního rodáka Karla Kryla v suterénu Klubu Starý pivovar. Na náměstí se nachází i populární zrcadlové bludiště s optickými klamy.

 ??  ??
 ??  ?? Apollo a Marsyas
Apollo a Marsyas
 ?? Foto: Zdeněk Němec, MAFRA ?? Mimořádně cenné Tizianovo dílo je v kroměřížsk­é sbírce už od roku 1673, kdy je zakoupil olomoucký biskup Karel z Lichtenšte­jna-Kastelkorn­u.
Foto: Zdeněk Němec, MAFRA Mimořádně cenné Tizianovo dílo je v kroměřížsk­é sbírce už od roku 1673, kdy je zakoupil olomoucký biskup Karel z Lichtenšte­jna-Kastelkorn­u.
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic