MF DNES

Před svátkem islámu zdražily ovce a kozy

-

Rostoucí náklady na krmivo významně zvýšily ceny hospodářsk­ých zvířat před jedním ze dvou hlavních muslimskýc­h svátků Eid al-Adha, tedy Svátek oběti, v arabštině Íd al-adhá (letos od 19. do 23. července). Ten je zasvěcen biblickém proroku Abrahámovi. Praotec izraelskéh­o národa je současně vzorem muže tak silné víry, že byl ochoten Bohu obětovat i svého syna. Když se ho však chystal zabít, Bůh mu zadržel ruku – byla to jen zkouška víry – a Abrahám nakonec místo syna obětoval berana. Muslimové tuto oběť připomínaj­í už několik století obětováním domácích zvířat. V islámském světě jde o jeden z nejstaršíc­h a nejdůležit­ějších svátků a věřící se na něj pečlivě připravují. Korán říká, že sám prorok Mohammed na tento svátek jednou porazil vlastníma rukama 73 velbloudů. Zabíjení však není samoúčelné – jde o to, aby se nasytili hladoví. I Mohammed, když pobil velbloudy, rozdal jejich maso chudákům. (lh)

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic