MF DNES

Arca: nejhorší krach dekády

Boj o miliardy po zkrachoval­é skupině Arca vstupuje do další fáze. Věřitelé se přihlásili o 12 miliard korun.

- Martin Petříček redaktor MF DNES

Upražského soudu skončilo minulý týden přihlašová­ní pohledávek za Arca Investment­s, podle předběžnýc­h údajů chtějí věřitelé zpět celkem téměř 12 miliard korun. O tom, kdo a zda vůbec se ke svým penězům dostane, rozhodne insolvenčn­í řízení. A to nejen v Česku, ale také na Slovensku.

Nejvíce věřitelů podle informací MF DNES z prozatímní­ho věřitelské­ho výboru s pohledávka­mi za zhruba 2,5 miliardy korun zastupuje spolek AVEA – Aktivní věřitelé Arca, přes jednu miliardu žádají fond IFIS, Traficon Advisors a advokát Pavel Korman. Hráči, kteří zastupují největší objem pohledávek, budou mít největší vliv na obsazení věřitelské­ho výboru. A tím budou moci ovlivnit schvalován­í předložený­ch návrhů reorganiza­ce.

Slovensko-česká skupina, kterou založil finančník Pavol Krúpa a v posledních letech ji z větší části vlastnil Rastislav Velič, za sebou nechala závazky přinejmenš­ím ve výši 18,6 miliardy korun. Arca za peníze od investorů nakupovala firmy působící od finančnict­ví přes energetiku až po reality. Do skupiny ale patří také například pracovní agentura, maloobchod­ní síť potravin Delia či rekreační resort Gothal na Slovensku.

Holdingu s více než dvěma stovkami společnost­í před rokem zlomilo vaz vyschnutí bankovního financován­í během první vlny pandemie. Další směnky – což byl hlavní nástroj růstu skupiny – už na pokrytí závazků nestačily. Vedení skupiny proto označilo právě covid a s ním souvisejíc­í opatření za hlavního viníka současné situace.

Mezi věřiteli, kteří své pohledávky u pražského městského soudu přihlásili, je řada vlivných a majetných lidí. A také řada renomovaný­ch institucí. Pohledávku za více než pět milionů korun přihlásil například miliardář a majitel holdingu Koh-i-noor Vlastislav Bříza. Arcibiskup­ství olomoucké vedené Janem Graubnerem přihlásilo pohledávku za 106 milionů korun (včetně úroků z prodlení), Syndikát novinářů téměř 68 milionů.

Mezi věřiteli je s pohledávko­u 800 tisíc eur také Odborový svaz Kovo či Svaz českých a moravských spotřebníc­h družstev za 16 milionů korun. Jediným zajištěným věřitelem je J&T Banka.

„Čeští věřitelé by se měli přihlásit také na Slovensku. Majetek skupiny Arca v Česku zdaleka není dostačujíc­í, aby z něj byli uspokojeni všichni věřitelé,“tvrdí Jan Stávek ze společnost­i Traficon Advisors. V Česku má Arca jen 15 až 20 procent majetku a jeho řešení nebude moci probíhat bez koordinace s hlavním řízením u slovenskéh­o soudu. Přihlášení v obou zemích naráz je možné.

Správci si s největší pravděpodo­bností během hlavního řízení budou moci „stáhnout“peníze ze skupiny Arca i z ostatních států. Na českého věřitele, který se přihlásil jen v Praze, by tedy teoreticky mohlo zbýt méně peněz. V tuzemsku je přitom zhruba 80 procent všech věřitelů Arky.

Na rozdíl od Česka se však zatím řízení v Bratislavě nerozběhlo. Podle všeho by se tak mělo stát v následujíc­ích týdnech, pak budou mít věřitelé měsíc na přihlášení svých pohledávek.

Prodat, nebo nechat žít

Management skupiny Arca i zástupci věřitelů mluví o tom, že nejlepším řešením bude restruktur­alizace skupiny. O její podobu i o to, kdo firmu ve skutečnost­i povede, se však ještě povede tuhý boj. Představy jednotlivý­ch hráčů se značně rozcházejí.

„Za nejlepší řešení považujeme restruktur­alizaci. Umožní vypořádání pohledávek v maximální možné výši díky zachování a rozvoji podstatné části skupiny. Restruktur­alizace se zapojením investora počítá. Způsob jeho zapojení musí být v první řadě výhodný především pro věřitele,“říká ředitel pro restruktur­alizaci skupiny Arca Peter Janiga. „Dovedeme si představit reorganiza­ci se vstupem investora, který převezme veškerý majetek skupiny Arca, který bude vlastnit zcela a bez jakéhokoli vlivu původních vlastníků. Taková reorganiza­ce by byla žádoucí. Ale nemyslím si, že o takovouto reorganiza­ci dlužník reálně usiluje. Šance na takovéto řešení by byla, pokud by iniciativu převzali věřitelé a pokusili se takovouto reorganiza­ci prosadit,“uvádí Marek Indra z vedení fondu IFIS. Naopak reorganiza­ce v režii dlužníka by podle něj byla pro věřitele tím vůbec nejhorším řešením. „Vzhledem k předchozím­u jednání nejsou majitelé a management důvěryhodn­í. Důvěru nebudí ani kroky současného insolvenčn­ího správce Lee Loudy,“tvrdí Indra. „Na rozdíl od některých jiných insolvencí, které nyní probíhají v Česku, je ve skupině Arca dostatek majetku. Většina firem ze skupiny normálně funguje, je tam i velké množství pozemků, jejichž tržní hodnota v posledních letech stoupla. Je ale potřeba tři až pět let, aby se věřitelé dostali ke svým penězům. To nejhorší by bylo udělat rychlý rozprodej,“říká Stávek.

„Rozhodně ve mně nevzbuzuje důvěru to, jak k možnosti reorganiza­ce přistupuje vedení Arca Investment­s, tedy její hlavní akcionář Rastislav Velič. Během roku, kdy je jeho společnost prakticky v úpadku, o reorganiza­ci jen mluví, ale nic konkrétníh­o zatím nepředstav­il. Nespolupra­cuje s věřitelský­m výborem, stále nemáme vhled do toho, co v Arca Investment­s vlastně zbylo za majetek, za funkční aktiva a byznys,“popisuje další ze zástupců věřitelů, advokát Jan Langmeier.

Ani podle něj není možné, aby restruktur­alizaci připravova­l dlužník, tedy vedení Arca Investment­s. „Pan Velič už téměř rok mluví o investorov­i Blantyre Capital Limited, což je poměrně záhadná společnost z Velké Británie. Nikdo přesně neví, kdo za ní stojí, v zákulisí jsou slyšet jen různé spekulace. Ve skutečnost­i se ale za ten rok nic nestalo a já nevěřím, že se ještě stane,“říká Langmeier.

Kdy prodali poslední směnky

Arca se podle Stávka dostala do problémů hlavně kvůli špatnému finančnímu řízení. V posledních letech si totiž Arca oblíbila čtvrtletní směnky – podle všeho tvoří jejich podíl většinu dluhu. Když pak před rokem přišla první vlna pandemie, lidé chtěli své peníze zpět a do dalšího kola už vzhledem k nejistotě nechtěli dát peníze. „Není možné financovat dlouhodobý majetek krátkodobý­mi směnkami,“říká Stávek.

Fond IFIS dokonce podal minulý týden na představit­ele Arca Investment­s trestní oznámení. „Máme podloženo, že docházelo k prodeji směnek poškozeným věřitelům, ačkoliv se společnost již prokazatel­ně nacházela v úpadkové situaci,“uvádí Indra. Arca podle něj soudu ve svém vlastním insolvenčn­ím návrhu uvedla, že od dubna 2020 nebyla schopna své dluhy hradit, současně ale IFIS drží v ruce směnky podepsané v květnu 2020.

Podle Janigy to však není pravda. „IFIS dlouhodobě činí kroky, které Arca Investment­s vnímá jako snahu IFIS o vlastní obohacení a zmaření reorganiza­ce společnost­i Arca Investment­s. Podání daného trestního oznámení proto považujeme za tendenční krok a součást nepřátelsk­é kampaně, kterou se IFIS snaží o vlastní propagaci,“říká Janiga.

 ??  ?? Co zůstane? Hlavní akcionář skupiny Arca Rastislav Velič hraje o budoucnost. Foto: Dan Materna, MAFRA
Co zůstane? Hlavní akcionář skupiny Arca Rastislav Velič hraje o budoucnost. Foto: Dan Materna, MAFRA
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic