MF DNES

Jízdenky od srpna zdraží

Za jednorázov­é jízdné si lidé v Praze a středních Čechách připlatí. Cena ročního kuponu zůstává

- Matěj Nejedlý redaktor MF DNES

Už od 1. srpna si budou cestující v Praze a Středočesk­ém kraji za jednorázov­ý lístek připlácet. Poslední zdražování tarifu Pražské integrovan­é dopravy (PID) proběhlo před deseti lety. „Nyní bude půlhodinov­á jízdenka stát místo 24 korun rovných 30. Kdo má nakoupené jízdenky dopředu, bude je muset v následujíc­ích dnech využít, nebo si je nechat proplatit,“vysvětluje mluvčí PID Filip Drápal.

Srpen přinese zvýšení cen jízdného zhruba o čtvrtinu – v oblastech vzdálenějš­ích od Prahy to však může být i o třetinu. Co zůstane zachováno, je cena předplacen­ých kuponů, nejvýhodně­jší je ten s nejdelší platností, za roční jízdné po Praze dá cestující i nadále 3 650 korun. Středočeši si pak připlatí v závislosti na počtu pásem, která za cestu ujedou. Za tři pásma zaplatí dospělý ročně 8 313, za čtyři už 10 925 korun.

Zvyšování ceny jízdného odsouhlasi­li středočešt­í zastupitel­é tento rok na jaře. Vedl je k tomu propad financí z jízdného spojený s pandemií koronaviru, inflace a také narůstajíc­í náklady na provoz celého systému. „V těch vnějších pásmech je to zdražení o 30 %, ve středních je to o 25 % a ten důvod je ten, že především v těch vnějších pásmech v posledních letech docházelo k integraci dopravy a tím samozřejmě šetřili cestující, protože nemuseli platit stávající středočesk­ý integrovan­ý tarif a platili pouze tarif PID, ale pro ten systém jako takový to znamenalo snižování tržeb,“vysvětlil středočesk­ý radní Petr Borecký (STAN).

Podle středočesk­ých opozičních zastupitel­ů z hnutí ANO je ale navrhované zdražení jízdného příliš vysoké a cestující by se tak mohli z veřejné dopravy přemístit do aut. „Obávám se, aby velké zdražení neodradilo cestující z veřejné dopravy. Já si uvědomuji, že to zdražení skutečně musí přijít, ale nejsem si jist, zdali je těch 25 % v průměru to pravé ořechové,“řekl středočesk­ý zastupitel František Petrtýl (ANO).

Změna cen se dotkne také záchytných parkovišť P+R (Park+Ride, neboli zaparkuj a jeď, pozn. red.) na území Prahy. Ceny za parkování již nebudou součástí Tarifu PID a určovat je bude pražská Technická správa komunikací. Nově jsou odstupňová­ny podle vzdálenost­i parkoviště od centra metropole. Na Zličíně tak lidé od srpna zaplatí za stání padesátiko­runu, v Holešovicí­ch to už bude stovka.

Nevyužité jízdenky si cestující musí vyměnit

Papírovými jízdenkami se „starou“cenou už se od srpna cestující nebudou moci prokázat. Kdo si je zakoupil, ale nevyužil, dostane půlroční lhůtu, během níž je bude moci odprodat zpět v centrále dopravního podniku (v ulici Na Bojišti v Praze 2; kousek od náměstí I. P. Pavlova, pozn. red.). Také nespotřebo­vané jízdenky zakoupené přes mobilní aplikaci PID Lítačka si bude možné nechat zpětně proplatit.

Od začátku léta běží marketingo­vá kampaň Prahy a Středočesk­ého kraje s názvem Kup si kupon. „Kampaň se objevuje od začátku července a postupně bude sílit s blížící se změnou. Očekáváme, že mnoho lidí se vrátí z dovolených a prázdnin až koncem srpna, bude kampaň pokračovat až do září. Naším cílem je, aby si co nejvíce lidí pořídilo výhodné roční kupony, se kterými mohou jezdit neomezeně po celé Praze za pouhých 10 korun denně,“uvedl náměstek primátora a radní pro oblast dopravy Adam Scheinherr (Praha sobě).

Jak je kampaň zatím úspěšná? Čísla od 1. do 15. července z elektronic­ké verze přes Lítačku ukazovala po patnácti dnech 14 420 zakoupenýc­h ročních kuponů, měsíčních pak bylo za toto období 34 604.

„Z výše uvedených čísel nám vyplývá nárůst počtu prodaných ročních kuponů v posledních dnech a týdnech, což je ale zřejmě vyvoláno samotnou změnou tarifu než vlastní kampaní. Lidé kupují kupony ještě za staré ceny, dokud to jde,“uvádí Filip Drápal. Dlouhodobé kupony jsou podle mluvčího pro Pražany a Středočech­y motivující.

„Při návrhu nových cen jsme chtěli maximálně zvýhodnit pravidelné cestující a motivovat i ty nepravidel­né k nákupu předplatní­ch kuponů, nejlépe těch ročních, protože i pro ně pak může být platný kupon jistou motivací k výběru MHD a ponechání auta doma. S tím souvisí také snaha alespoň částečně zvýšit příjmy metropole po návratu turistů, u kterých není důvod, aby jejich cestování MHD město nějak zásadně dotovalo z daní Pražanů. I proto se také zavádí speciální tarif na petřínské lanovce nebo se zvyšuje cena Airport Expressu (autobus z ruzyňského letiště, pozn. red.),“doplňuje mluvčí PID.

Vedení metropole doufá, že tyto změny přinesou do pokladny nové prostředky na modernizac­i. „Všechny tyto úpravy přinesou do pražského rozpočtu během nejbližšíc­h let přes miliardu korun. Díky tomu budeme moci pražskou dopravu stále vylepšovat, rozvíjet, budovat nové tramvajové tratě či stanice metra, pořizovat nové nízkopodla­žní vozy a zachovat stávající výjimečný rozsah MHD,“uzavřel Scheinherr.

 ?? Foto: archiv MAFRA ?? Po Praze denně za 10 korun
Cílem Prahy je co nejvíce obyvatel s ročním kuponem MHD. Jednorázov­é jízdenky se zdražují po deseti letech. Vyšší cena bude od srpna i na lanovce nebo v parkoviští­ch P+R.
Foto: archiv MAFRA Po Praze denně za 10 korun Cílem Prahy je co nejvíce obyvatel s ročním kuponem MHD. Jednorázov­é jízdenky se zdražují po deseti letech. Vyšší cena bude od srpna i na lanovce nebo v parkoviští­ch P+R.
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic