MF DNES

Demolice velké vily na Smíchově budí odpor

Stavební úřad povolil zbourat stol let staré sídlo, magistrát se chce odvolat

- Více fotografií na praha.idnes.cz Klára Burešová redaktorka MF DNES

Litujeme, že majitelé naše doporučení nezohledni­li a na demolici trvají.

SMÍCHOV

Historicko­u vilu stavitele Viktora A. Beneše v ulici Nad Výšinkou čeká demolice. O odstranění rozsáhlé budovy postavené na počátku 20. století požádali její majitelé Stavební úřad městské části Praha 5 na konci května. Ten jim již na začátku července vyhověl. S demolicí nesouhlasí odborníci, památkáři ani část veřejnosti. Magistrát uvažuje o podání odvolání proti rozhodnutí úřadu.

„Její demolice bude ztrátou nejen hodnotné historické architektu­ry, ale i negativním zásahem do původního urbanistic­kého celku, vzniklého na začátku 20. století,“píše se ve stanovisku Národního památkovéh­o ústavu (NPÚ). Ten ale nemá žádný nástroj, jak demolici zabránit. Vila se sice nachází v ochranném pásmu Pražské památkové rezervace, ale není kulturní památkou. Proto NPÚ pouze doporučova­l záměr přehodnoti­t a objekt rekonstruo­vat do původní podoby.

„Můžeme pouze litovat, že majitelé naše doporučení nezohledni­li a na demolici trvají,“dodává památkář Petr Namyslov z NPÚ.

Architekto­nickou hodnotu vile přikládá i historik architektu­ry Zdeněk Lukeš. „Vila je docela zajímavou ukázkou architektu­ry, kterou v Praze nemáme,“říká historik. Podle něj se Beneš při stavbě svého sídla pravděpodo­bně inspiroval v Anglii. „Je to velice osobitá ukázka romantické architektu­ry, proto si myslím, že je škoda to zbourat,“dodává Lukeš.

Současnými majiteli stavby, kteří o demolici požádali, jsou společnost SLAM-EXPO a Valeria Haščáková. Ta je zároveň manželkou spoluzakla­datele skupiny Penta Jaroslava Haščáka, který na ni v současné době podle informací Hospodářsk­ých novin převádí svůj podíl v Penta Investment­s Group Limited. Vila byla ještě minulý rok v únoru na prodej, dnes už se na stránkách realitní kanceláře Lexxus Norton píše, že není k dispozici. Na otázky ohledně demolice a následného využití pozemku Haščáková redaktorce MF DNES do uzávěrky neodpovědě­la, neozval se ani jednatel společnost­i SLAM-EXPO Josef Slamenec. Haščáková ale již dříve pro Deník N uvedla, že budovu prodává a již podepsala kupní smlouvu. O odstranění stavby požádala, protože nový majitel chce na místě postavit nový rodinný dům. Jméno kupce nemovitost­i, ke které patří pozemek o velikosti 4 783 metrů čtverečníc­h, ale odmítla prozradit.

Radnice Prahy 5 se od rozhodnutí stavebního úřadu distancuje s tím, že se jedná o záležitost státu. „Městská část Praha 5 v tomto případě nemohla jakkoli zasáhnout, neboť je věcně nepříslušn­á. Rozhodnutí bylo vydáno orgánem státní správy,“říká mluvčí Prahy 5 Denis Kubajura.

Povolení demolice stavební úřad Prahy 5 odůvodňuje tím, že nejsou ohrožené zájmy, které chrání stavební zákon, a dotčené orgány ani účastníci nepodali žádné námitky či stanoviska.

Kulturní památka i odvolání

Rozhodnutí stavebního úřadu Prahy 5 ani postup majitelů se nelíbí místním občanům ani zastupitel­ům za sdružení Praha sobě. To plánuje svolat mimořádnou schůzi Rady hlavního města, aby se Praha proti rozhodnutí o odstranění stavby mohla odvolat. „Materiál se zpracovává, musí se sejít rada. Magistrát se může odvolat jako účastník řízení,“říká zastupitel a předseda magistrátn­ího výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči Petr Zeman (Praha sobě). Pokud radní budou hlasovat pro odvolání, bude podle něj demolice na nějakou dobu odložena. Situaci s odstranění­m stavby by také mohla zkomplikov­at žádost o zapsání objektu jako kulturní nemovité památky, kterou se rozhodly podat některé místní spolky. Pokud totiž ministerst­vo kultury zahájí proces o prohlášení stavby kulturní památkou, bude za ni dům do konečného rozhodnutí úřadu považovaný.

„Zatím jsme se dohodli, že žádost iniciuje spolek Občané Hřebenek a Klamovky a potom spolek Za Pět, další spolky se připojí,“říká zastupitel a jeden z iniciátorů žádosti Pavel Světlík (Praha sobě).

Vilu o rozloze 2 446 metrů čtverečníc­h si Viktor A. Beneš nechal postavit v roce 1912 jako své rodinné sídlo. V roce 1984 objekt využíval Českoslove­nský rozhlas jako vzdělávací a ubytovací středisko, později tam sídlila agentura Leo Burnett Advertisin­g. Dům byl mnoho let prázdný, podle památkářů ale jeho stav není tak špatný, aby bylo nutné ho zdemolovat.

V roce 2019 současní majitelé požádali o změnu územního plánu, aby mohli vilu využít k bydlení. Podnět ke změně zastupitel­stvo Prahy 5 schválilo a nyní vlastníci čekají na prověření žádosti odbory magistrátu. Letos majitelé požádali o demolici objektu.

 ??  ??
 ??  ?? Vila v ulici Nad Výšinkou
Vilu o rozloze 2 446 m2 si Viktor A. Beneš nechal postavit v roce 1912 jako své rodinné sídlo. 2x foto: Tomáš Krist, MAFRA
Vila v ulici Nad Výšinkou Vilu o rozloze 2 446 m2 si Viktor A. Beneš nechal postavit v roce 1912 jako své rodinné sídlo. 2x foto: Tomáš Krist, MAFRA
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic