MF DNES

Díry nezmizely, není na opravy

České silnice dál ničí auta a ohrožují řidiče. Covid vysál většině krajů rozpočty

- Ondřej Krutilek reportér MF DNES

Noví hejtmani na konci loňského roku usedli do svých křesel ve složité situaci. Epidemie covidu-19 nechala značné trhliny nejen ve státní pokladně, ale i v rozpočtech krajů. Mimo jiné změny pocítí také řidiči. Kraje šetří i na penězích určených na silnice II. a III. třídy, které mají ve své správě.

Opravy mostů, budování nových silnic, zalepování děr, na to všechnu bude mít v celkovém součtu letos méně peněz většina krajů. Konkrétně osmi z nich se letos rozpočet na infrastruk­turu o něco ztenčí a v některých případech dost citelně.

Každá koruna by se navíc silničářům obzvlášť v letošním roce velmi hodila. Náklady jim totiž napjala především třeskutá zima, která se jednak projevila v nutnosti déle používat posypovou sůl a jednak v neobvykle vysokém počtu výmolů, které bylo potřeba po odtání sněhu zalepit.

MF DNES přinesla v březnu seznam nejrozbitě­jších úseků. Většina z nich už je sice opravená, neplatí to ale pro všechny. A navíc to vypadá, že se leckde řidiči oprav jen tak nedočkají.

„Celková částka na opravy škod činí 333 milionů korun, v současné době máme k dispozici 200 milionů korun a se Středočesk­ým krajem jednáme o uvolnění dalších financí. Vzhledem k tomu budou tedy v letošním roce opravy škod po zimě probíhat v rámci celého letního období, za což se řidičům omlouváme. Od příštího roku škody po zimě odstraníme do léta,“říká například Petra Kučerová, tisková mluvčí Krajské správy a údržby silnic Středočesk­ého kraje.

Mezi otloukánky patří často silnice třetí třídy, nebývají tak frekventov­ané, a proto se i přes mizerný stav k opravám mohou dostávat komplikova­nější cestou. O tom, jak vypadá skutečně rozbitý asfalt, mohou vyprávět například řidiči z Přerovska. Silnice III. třídy mezi Citovem a Císařovem se v březnu zařadila do žebříčku nejrozbitě­jších a její stav se příliš nezlepšil.

„Je to šílené, místy jsou díry hluboké čtyřicet centimetrů, je vidět až na hlínu,“popisuje starostka Císařova Věra Pumprlová. Na druhou stranu mají přece jen štěstí. Na konci července se totiž na silnici chystá vytoužená čtyřsetmet­rová oprava.

Problémy se ale nevyhýbají ani silnicím II. třídy. Ani tady není vše opraveno a třeba v Novém Bydžově komplikuje situaci především hustá nákladní doprava. Radnice již roky volá po obchvatu města, protože si řidiči přes Bydžov krátí cestu z Podkrkonoš­í do Prahy.

Starosta Pavel Louda z Bydžova před časem uvedl, že je to chyba krajských úředníků, že se s hustou dopravou a rozbitou vozovkou nic neděje: „Když se podíváte na studii obchvatu, tak tam najdete, že nejsme tranzitním městem. To je v rozporu s tím, co se tady děje,“řekl starosta Louda.

V některých krajích se finance ztenčily výrazně. Třeba Pardubický kraj letos v rozpočtu nepočítá oproti loňsku s více než 600 miliony korun. V letošním rozpočtu na infrastruk­turu zbývá něco přes 1,3 miliardy korun.

„Je to způsobeno především propadem hospodářst­ví v důsledku pandemie. To se promítlo do rozpočtové­ho určení daní, kde kraje obecně disponují v letošním roce nižšími částkami,“vysvětluje mluvčí kraje Pavla Sedláková.

Nebyli úředníci, nebyly dotace

Není to ale jediný problém, který osekává krajský rozpočet. Na Pardubicku jde i méně peněz na investice, protože příprava stavby je náročnější.

„Ochota občanů poskytovat pozemky pro infrastruk­turní stavby stále klesá,“doplňuje Sedláková. Koronaviru­s podle ní navíc oslabil práci úřadů. Kvůli chybějícím nemocným úředníkům totiž klesl jejich výkon až o desetinu. To se projevilo mimo jiné tím, že se nepodařilo zažádat o tolik dotací na infrastruk­turu, kolik by si přáli. Nejde ale jen o dopady covidu. Rozpočty jsou totiž do značné míry závislé na penězích ze Státního fondu dopravní infrastruk­tury a také z evropských fondů (IROP). Třeba v Karlovarsk­ém kraji šlo z IROP do silnic v roce 2020 téměř 332 milionů korun a tyto prostředky tak tvořily více než třetinu celkového balíku peněz. Letos dostane kraj z IROP zhruba o 200 milionů méně. Celkový rozpočet se sníží z 846 milionů na 638 milionů korun.

To, co zbylo z IROP na letošní rok, je především převis z roku 2020. Letos ale začíná nové dotační období, na které se kraj připravuje. „Obecně platí, že první a poslední rok programu bývá s nižší dotací,“shrnuje mluvčí kraje Jitka Čmoková. Letošním rokem začíná nové kolo programu.

V některých krajích zase doufají, že do konce roku dokážou do rozpočtů dostat ještě nějakou tu korunu navíc.

„Ještě se diskutuje v rámci Asociace krajů České republiky o financován­í rekonstruk­cí krajských mostů, kde bychom mohli obdržet několik desítek milionů,“doufá například mluvčí Libereckéh­o kraje Filip Trdla. I Liberecký kraj ale zatím počítá s rozpočtem o několik desítek milionů nižším.

Jihočeši investují 1,9 miliardy

Ne všude se však škrtalo. Více peněz do silnic se letos chystají investovat například Plzeňský nebo Jihočeský kraj.

V jižních Čechách se mimochodem chystají využít téměř 1,9 miliardy, což je oproti roku 2020 dvojnásobe­k.

„Současné politické vedení kraje klade na postup výstavby dopravních staveb velký důraz a výdaje na ně tak patří v současné době mezi preference Jihočeskéh­o kraje,“shrnul tiskový mluvčí Jihočeskéh­o kraje Radek Šíma.

S přispěním regionální­ch redakcí

 ?? Foto: I. Lhotská, MAFRA ?? Mnohé díry vymleté zimou straší řidiče i v létě.
Foto: I. Lhotská, MAFRA Mnohé díry vymleté zimou straší řidiče i v létě.
 ??  ??
 ?? Foto: Anna Vavríková, MAFRA Foto: Tomáš Blažek, MAFRA ?? Viničné Šumice Silnice nedaleko jihomoravs­ké obce zůstává neopravená.
Jihlava Kličkovat kolem díry šoféři musejí i na Hybrálecké ulici v Jihlavě.
Foto: Anna Vavríková, MAFRA Foto: Tomáš Blažek, MAFRA Viničné Šumice Silnice nedaleko jihomoravs­ké obce zůstává neopravená. Jihlava Kličkovat kolem díry šoféři musejí i na Hybrálecké ulici v Jihlavě.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic