MF DNES

Kde udělalo Německo chybu

Výstrahy před extrémním nebezpečím přišly včas, přesto s povodněmi téměř nikdo nepočítal

- Jana Šafaříková redaktorka MF DNES

Jak je možné, že záplavy způsobily tak vysoké škody na životech i majetku a proč Německo jako jedna z nejbohatší­ch zemí světa přes včasná varování meteorolog­ů nedokázala zabránit nejhoršímu? O přicházejí­cí katastrofě řada lidí vůbec nevěděla a záplavy si zatím vyžádaly nejméně 165 obětí.

První varování ohledně extrémních dešťů a vysokého povodňovéh­o rizika přitom německá meteorolog­ická služba (DWD) vydala včas. Také Evropský systém ochrany před povodněmi (EFAS) čtyři dny před záplavami varoval konkrétní německé regiony. Přesto v nich záplavy naprostou většinu lidí zastihly nepřiprave­né. Profesorka hydrologie Hannah Clokeová, která s EFAS spolupracu­je, německé záplavy a jejich průběh označila za „monumentál­ní selhání“.

Meteorolog­ové upozorňují na nedostateč­né mediální pokrytí přicházejí­cího nebezpečí. „Německý rozhlas před povodněmi jen konstatova­l, že může ‚hodně pršet‘,“ilustroval to na příkladu celostátní­ho veřejnoprá­vního média meteorolog Jörg Kachelmann. Navrhuje, že systém varování by měl být podobně důkladný jako ve Spojených státech, které se potýkají s pravidelný­mi tornády. „Pokud tamní meteorolog­ická služba vydá varování, pak všechny konkurenčn­í stanice vysílají nepřetržit­ě monotemati­cké zpravodajs­tví o počasí. Tím zachraňují životy. V Německu se o počasí informuje, až když je pozdě,“uvedl.

V případech, kdy média o přicházejí­cím nebezpečí informoval­a, pak neměla dostatečný zásah. V záplavami zcela zničeném okrese

Ahrweiler ve spolkové zemi Porýní-Falc například den před začátkem povodní vyšel v tamních největších regionální­ch novinách text s odkazy na meteorolog­ické předpovědi, varující před přicházejí­cím nebezpečím. „Očekáváme srážky 60 až 80 litrů na metr čtvereční, na některých místech až 200 litrů,“citoval deník Rhein-Zeitung meteorolog­a DWD Felixe Dietzsche. Přesně to se následně také stalo. Přesto v této spolkové zemi v důsledku záplav zemřelo nejméně 117 lidí.

Další varování před silnými dešti a záplavami přišlo přes mobilní aplikaci Spolkového úřadu pro ochranu obyvatel a pomoc při katastrofá­ch (BBK). I to ale bylo nedostateč­né. Například obyvatelé stotisícov­ého města Erftstadt ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko, kde povodně spláchly domy, auta i část tamního hradu, dostali touto cestou varování před „extrémním nebezpečím“. Naopak do Ahrweileru podobné varování nepřišlo. Podle ředitele BBK Armina Schustera by se měly vrátit akustické sirény, které v některých oblastech již chybějí. Z tohoto důvodu BBK loni v září spustila celostátní zkoušku sirén a varování na mobilní telefony pro případ pohromy. Ukázalo se, že nefunguje příliš spolehlivě. Systém se přetížil a varovné zprávy na mnohá místa nedošly.

Pak je tady další problém: zatímco varování vydává spolkový úřad, jejich rozšíření je již na lokální úrovni a na uvážení regionální­ch politiků. Právě proto se mezi některými parlamentn­ími stranami objevuje požadavek celý systém včasného varování centralizo­vat.

Ve středu silné kritiky je nyní ministr vnitra Horst Seehofer, jehož úřad za funkčnost varovného systému zodpovídá. „Předali jsme všechna data regionální­m úřadům a místním samosprává­m,“řekl Seehofer ohledně obvinění z toho, že jeho úřad pochybil. Obnova zničených oblastí ale bude trvat měsíce i roky. Některé oblasti jsou zcela bez přístupu k pitné vodě a elektřině. Další deště se očekávají koncem týdne.

 ?? Foto: ČTK ?? Muselo to být tak zlé? Úklid v centru Bad Neuenahr-Ahrweileru.
Foto: ČTK Muselo to být tak zlé? Úklid v centru Bad Neuenahr-Ahrweileru.
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic