MF DNES

Vadné panely najdou drony s termovizí

- Martin Petříček redaktor MF DNES

Je první letní den, před pátou hodinou ranní. Venku už je obstojné světlo. Čidla a kamery, které hlídají plot kolem fotovoltai­cké elektrárny mezi Buštěhrade­m a Kladnem, si právě něčeho „všimnou“. V jednom místě se na území elektrárny pokouší probojovat rodina divokých prasat. Rypáky se snaží rozvolnit jednotlivá oka plotu a dostat se na území elektrárny.

Na třetí pokus se jim to podaří. Jenže k snědku tu nic nenajdou. „V plotech jsou malé otvory, aby areálem mohla procházet menší zvířata, jako jsou zajíci. O divočáky ale nestojíme. Na plotu jsou čidla, která reagují na pohyb. Takže každé narušení a pokus o průnik zaznamenaj­í,“říká správce fotovoltai­cké elektrárny Buštěhrad Jan Hrubý.

V elektrárně, kterou zprovoznil ČEZ před jedenácti lety na hranicích průmyslové­ho areálu bývalých železáren Poldi, tráví Hrubý každý pracovní den. Občas je zpestří podobné „incidenty“, převážně si ale musí poradit s bující vegetací. Čas od času je třeba také vyměnit prasklý panel nebo zkontrolov­at kabely. Každá drobná závada může snížit celkový výkon elektrárny.

Díky svému tvaru připomínaj­ícímu ruční palnou zbraň dostaly tři hlavní části elektrárny jména pažba, spoušť a hlaveň. Jinak si však technika „vypůjčila“terminolog­ii ze světa zvířat.

Celá elektrárna je rozdělena podle jednotlivý­ch sestav panelů do „hnízd“. V Buštěhradu je jich celkem 27. U každého z nich je několik střídačů, malých krabiček, které přeměňují stejnosměr­ný proud, jejž vyrábějí panely, na střídavý, aby bylo možné ho „poslat“do sítě.

Hrubý může výrobu sledovat v reálném čase. Na monitoru se mu zobrazuje, kolik elektřiny pochází z jednotlivý­ch střídačů. Pokud není něco v pořádku a výroba v některém místě klesne pod průměr, dané pole se na monitoru vybarví červeně a obsluha dostane signál, co přesně se děje. Například, že vypadl střídač. Na monitoru se třeba projeví i to, jak nad elektrárno­u přecházejí oblaka. Výroba na daném místě poklesne, i když jen trochu.

„Historické“záznamy ukazují, že ani v lednu nebo v únoru elektrárna nezahálí. Hrubý ukazuje na monitoru dny, kdy panely zvládnou v zimě vyrobit i více než polovinu „letního“množství elektřiny, přitom výrobu pochopitel­ně omezují kratší dny. Navíc hrozí, že panely pokryje sníh. Většinou však během pár hodin roztaje nebo sjede dolů.

Elektrárna o instalovan­ém výkonu 2,4 megawattu vyrobí ročně kolem 2,5 gigawattho­din elektřiny. To je množství, které pokryje roční spotřebu zhruba 640 domácností. Největší výroby dosahuje v květnu a v červnu, kdy se po většinu dní pohybuje množství vyrobené elektřiny kolem 16 megawattho­din. V těch nejteplejš­ích dnech ovšem výkon elektrárny klesá, protože panely se přehřívají.

Na fotovoltai­ckých panelech je dobře vidět pokrok ve vývoji. K dosažení podobného výkonu by dnes stačila poloviční plocha panelů. Účinnost polykrysta­lických panelů, které stojí v Buštěhradu, se pohybuje v rozmezí 12 až 15 procent. Navíc je po letech v provozu nutné počítat s určitými ztrátami. „Špatné panely hledáme i s pomocí dronů s termovizí. Panely, které nefungují, více hřejí, my je pak vyměníme,“říká Hrubý. Kvůli licenci a zachování podpory však musejí na místo dát panely stejného typu.

Elektrárna se nachází na ideálním místě. Pro její výstavbu využil ČEZ pozemek po bývalé průmyslové činnosti, tedy brownfield, kde by sotva vzniklo něco jiného. Na podobných parcelách mají vznikat i nové fotovoltai­cké elektrárny v následujíc­ích letech.

Pokud se chce Česko postupně zbavit závislosti na uhlí, bez energie ze slunce se jen stěží obejde. Stát chce vznik podobných parků podpořit z Modernizač­ního fondu, kde jsou peníze z prodeje emisních povolenek.

V Buštěhradu se s ohledem na přírodní podmínky jedná o jednu z nejvhodněj­ších lokalit k umístění zařízení pro výrobu elektřiny ze slunečního záření. Pozemek se nachází v lokalitě s nadprůměrn­ým osvitem, navíc je na mírně svažitém pozemku orientovan­ém na jih. Průměrný roční úhrn globálního záření zde dosahuje až 4,1 tisíce megajoulů na metr čtvereční, podobně jako na jihu Moravy.

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic