MF DNES

Porušování práva při kariérním postupu nevadí

- Zdeněk Koudelka právník

Ministryně spravedlno­sti Marie Benešová prosadila do křesla nejvyššího státního zástupce Igora Stříže. Jeho kritici vycházejí hlavně ze Střížova působení v totalitní vojenské prokuratuř­e a členství v tehdejší vládnoucí straně. Vypovídá to něco o Střížově osobě. Do komunistic­ké strany se vstupovalo z důvodů ideových či kariérních. Za normalizac­e převládl kariérismu­s. Střížovo vysvětlení, že nevstupova­l ani z ideových, ani kariérních důvodů, nic nevysvětlu­je. Tak proč tam tedy lezl?

Ale je 32 let po pádu totality. Máme jiné problémy. Boj s komunismem je aktuální stejně, jako kdyby 32 let po pádu Habsburků v roce 1950 hodnotili člověka podle toho, co dělal do roku 1918.

Nedávné chyby

Igor Stříž jako první náměstek nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana je však spojen s činy, které vnímám jako zneužití moci v trestním řízení. Hodnotím tak jeho odpovědnos­t za přihrání kauzy Rath severočesk­ému krajskému státnímu zastupitel­ství, které však bylo nepříslušn­é, aby se na něm mohla Lenka Bradáčová zviditelni­t před povýšením na vrchní státní zástupkyni v Praze. Přehazován­í kauz kvůli kariérismu je zneužití moci.

Do právních dějin vstoupilo, jak si státní zastupitel­ství neústavně vybíralo soudce pro vazby a odposlechy. Na uvalení vazby na Ratha si Bradáčová do Prahy přivezla soudce ze svých severních Čech, jako kdyby v Praze bylo málo soudců.

Znám případ, kdy si za Zemana–Stříže jelo pro povolení domovní prohlídky v Brně Vrchní státní zastupitel­ství v Olomouci k soudu do Znojma, který s věcí vůbec spojen nebyl.

I kriminaliz­aci státního zástupce Libora Grygárka v souvislost­i s postupem, který nejprve Nejvyšší státní zastupitel­ství odsouhlasi­lo, aby pak za něj byl trestně stíhán, hodnotím jako zneužití trestního řízení pro vyřizování účtů ve státním zastupitel­ství. Soudy tomuto zneužití moci zabránily. Ovšem stát bude platit odškodné. Přitom není rozhodujíc­í, co si o obviněných myslíme. Všichni mají právo na právo, aby nebyla zneužita moc.

Ať Stříž zaplatí to, co za nezákonná trestní stíhání vedená vrchními státními zastupitel­stvími s požehnáním vedení Nejvyššího státního zastupitel­ství musí zaplatit stát. Povýšení Stříže vnímám jako signál, že porušování práva při kariérním postupu nevadí.

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic