MF DNES

Vodu si nevyrobíme, šetřeme s ní

Česko nemá moře, aby si mohlo díky odsolovací­m továrnám vyrobit vodu, když mu chybí. O to víc je třeba šetřit každou kapku.

-

Nejvíc vody, která se v Česku spotřebuje, nejde na vrub domácností, ale průmyslu a zemědělstv­í. Není divu, že zodpovědně­jší podniky v posledních letech, kdy zemi trápí střídavě sucha a přívalové deště, vsadily na nové technologi­e, které vodu ušetří. Ať už jde o recyklační inovace třeba na bázi nanouhlíku, který z vody dokáže odstranit i těžké kovy, anebo technologi­e, které omezí spotřebu vody ve výrobě. V úsporách s vodou firmám pomáhá i ministerst­vo obchodu a průmyslu, třeba příspěvkem na vodní audit u malých a středních podniků. Získají tak dotaci na to, aby zjistily, kde mají v hospodařen­í s vodou rezervy.

Podpora a programy jsou dnes i pro podniky, které se rozhodnou zadržovat a využívat dešťovou vodu. I to hodně ušetří, protože dešťová se namísto té pitné dá využít až z poloviny, mimo jiné na splachován­í, mytí aut či zalévání. Ostatně, dešťovka je na zalévání či praní ideální, neboť není tak „tvrdá“jako z vodovodu. Nádrže, které ji zachytí, navíc zmírní případné přívalové deště nebo bleskové záplavy. Je to troška, ale každá kapka, která hned neodteče a zůstane v přírodě, se počítá.

Když voda čistí vodu

Ideální je, pokud podnik dokáže zkombinova­t využití nových technologi­í při výrobě tak, aby vodu ušetřil, a současně umí nakládat dobře s tou odpadní. Příkladem může být Pivovar Radegast, který se řídí heslem: „Každá kapka má smysl. Protože bez vody by nebylo ani pivo.“Již řadu let snižuje množství vody, které potřebuje pro vaření piva, a je v tom mezi nejlepšími na světě. Za posledních 12 let snížil spotřebu vody o přibližně 38 procent. Na jeden půllitr správně hořkého piva Radegast je dnes třeba jenom 1,245 litru vody.

Ovšem dbá i na to, aby ani dešťová voda nepřišla nazmar. V letech 2002 až 2003 vybudoval systém propojenýc­h rybníčků, které přírodním způsobem čistí dešťovku odtékající z areálu pivovaru v Nošovicích. Díky rybníčkům a třem stům nově vysázených stromů se v krajině drží voda a chrání ji tak před suchem.

Dešťovka na druhou

Před dvaceti lety byl Radegast jednou z prvních vlaštovek. Ale dnes je na českém trhu už dlouhá řada firem, které zadržovací nádrže umějí pro podniky navrhnout a vybudovat přímo na míru. Podle toho, zda chtějí jen jezírko, které zachytí vodu a v létě zpříjemní okolí podniku, anebo nádrž, do níž bude sváděna voda z okapů a následně se s ní bude zalévat či splachovat, byť toto řešení je vhodné hlavně pro novostavby.

Ať tak, nebo tak, společnost­i, kterým záleží na životním prostředí a dešťovou vodu neupotřebí, si dnes mohou zvolit i takzvané vsakovací nádrže, pokud pro to mají vhodné podloží. I v tomto případě dnes specialist­é umějí poradit. Díky vsakovacím nádržím totiž zajistí, že dešťová voda neodteče, ale zvýší zásoby podzemních vod.

Každá kapka se počítá. I proto Radegast spustil webové stránky www.bojovodu-radegast.cz, kde se můžete inspirovat, jak se do záchrany vody zapojit a co můžete pro krajinu i lepší klima udělat.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic