MF DNES

Zajímavost­i k projektu

-

Kolik kg zeminy bylo třeba vybagrovat?

Přibližně 2 500 tun

Plocha rybníčků

cca 1 944 m2

Plocha celého areálu s rybníčky

cca 19 000 m2

Kapacita rybníčků

cca 1 903 m3 vody

Kolik lidí se o ně stará?

Dva zaměstnanc­i střediska vodního hospodářst­ví pivovaru (1x denně kontrola, popř. úklidové práce – asi 1 hod/den)

Objem vyčištěné vody od začátku fungování?

Cca 840 000 m3 vody

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic