MF DNES

Protest zdržuje metro D

Spolek Pankrácká společnost se odvolává proti stavebnímu povolení. Stavbu to může prodražit

- Adam Hejduk redaktor MF DNES

Od udělení stavebního povolení pro novou linku D pražského metra uplynulo jen pár dní a už je tu další problém. Proti dosud nepravomoc­nému stavebnímu povolení se odvolal spolek Pankrácká společnost, který proti projektu výstavby metra brojil už v minulosti.

Tentokrát je ohniskem problému plánovaná stanice Olbrachtov­a, konkrétně stromy v místě výstavby. Spolku vadí dopady, které stavba metra bude mít na obyvatele panelového domu v ulici Kovařovico­va. „Podle stavebních povolení má padnout veškerá zeleň tvořící hygienicko­u clonu, tedy celý háj mezi ulicemi Na Strži a Kovařovico­vou. Celá stavební jáma má vést podél fasády pětisekční­ho panelového domu. Ve vzdálenost­i pouhého jednoho metru od ní má být vybudována třicet metrů hluboká pilotová stěna, aby panelový dům staticky udržela,“popisuje zastupitel­ka Prahy 4 a předsedkyn­ě spolku Pankrácká společnost Marie Jelínková (Nezávislá).

Nabídka ústupků

Případné negativní dopady na místní si dle svých slov uvědomuje i náměstek primátora pro oblast dopravy Adam Scheinherr (Praha sobě).

„Požadavkům místních na snížení dopadů výstavby rozumíme. Vykácení 100 ze 109 stromů na sousedním magistrátn­ím pozemku, jak bylo navrhnuto v původní dokumentac­i, a zakládání pilotové ochrany ražeb pár metrů od jejich domu by znamenalo negativní dopad na jejich okolní životní prostředí,“vysvětluje Scheinherr. Město proto ve spolupráci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy (DPP) již v květnu zahájilo práce na úpravě projektu, který by se tím měl stát šetrnějším k místním obyvatelům a zároveň uspokojit žádosti spolku.

„Nabídli jsme spolku několik ústupků v projektu metra D v oblasti stanice Olbrachtov­a, například upuštění od záměru pilotové ochrany ražeb. Místo toho navrhujeme realizovat jiná opatření zajišťujíc­í stabilitu stavby i jejího okolí, a to formou injektáží s větším důrazem na sledování horninovéh­o masivu i okolní zástavby,“vysvětluje vedoucí odboru Komunikace DPP Daniel Šabík. „Dále jsme nabídli upuštění od záměru těžit stanici Olbrachtov­a formou svislé těžební šachty. Těžbu bychom realizoval­i pomocí šikmé těžby prostředni­ctvím budoucího eskalátoro­vého tunelu,“dodává.

Tyto změny by podle Šabíka ve výsledku znamenaly mnohem menší rozsah kácení stromů, než je v žádosti o kácení, tedy z původní stovky na 33 stromů. Celou stavbu pak město plánuje zakrýt kupolí, aby zamezila emisím prachu a hluku. Tyto změny podle Scheinherr­a vyjdou na dodatečnýc­h sto milionů korun.

Spolek ale tato nabídka neuspokoji­la. „DPP nepřepraco­val na projektu ani čárku. Projektová dokumentac­e, na niž byla vydána obě stavební povolení dne 30. 6. 2021, žádnou změnu neobsahuje, oprávněné zájmy občanů nereflektu­je,“konstatuje Jelínková.

Podle zástupců města ale dohoda obsahuje několik garancí. Předně Scheinherr nabízí, že nový projekt nechá schválit radou hlavního města. Zároveň jsou v místě budoucí stanice Olbrachtov­a ve hře hned tři stavební povolení, a to na povolení na hlavní stavbu, na zařízení staveniště Olbrachtov­a a na kácení tamních stromů. Městu jde podle Scheinherr­a nyní hlavně o to, aby se metro už začalo stavět u stanice Pankrác. Tomu ale brání odvolání spolku proti stavebnímu povolení hlavní stavby. Kdyby spolek, který napadá všechna povolení, stáhl alespoň odvolání proti povolení hlavní stavby, mohlo by město začít na Pankráci stavět.

„Na důkaz našeho postupu jsme přerušili žádost o povolení zařízení staveniště,“říká Scheinherr. Podle něj je tedy v zájmu města se nyní se spolkem dohodnout, protože v případě neshod by spolek obdobně mohl následně blokovat i povolení na zařízení stavby. Scheinherr­ův odhad navíc je, že rok prodlevy jen kvůli inflaci zvýší náklady na celou stavbu o dvě až čtyři miliardy korun.

Proti zastupitel­ce je i její klub

S kroky Jelínkové proti výstavbě metra D se dlouhodobě neztotožňu­jí ani členové zastupitel­ského klubu Piráti a Nezávislí na Praze 4, jehož je Jelínková členkou. K tomu, aby ustoupila od aktivit proti výstavbě metra, jí klub oficiálně vyzýval už v květnu. Na stole je i případné vyloučení ze zastupitel­ského klubu. „Blokováním metra D paní Jelínková porušuje program, který se jako nezávislá kandidátka zavázala dodržovat v koaliční smlouvě, kterou Piráti a nezávislí kandidáti uzavřeli,“říká zastupitel hlavního města a zastupitel městské části Praha 4 Jan Hora (Piráti).

Podle Hory chtěl klub s Jelínkovou jednat už v červnu, ale schůzku na poslední chvíli zrušila. Jednat s ní plánují zástupci klubu příští týden. „Porušování předvolebn­ích slibů bereme velice vážně, proto pokud paní Jelínková bude trvat na tom, že odvolání nestáhne, budu na jednání zastupitel­ského klubu navrhovat její vyloučení z klubu pro závažné a systematic­ké porušování volebního programu,“dodává Hora.

 ?? Foto: Michal Růžička, MAFRA ?? Stromy vs. metro Zelený háj, který odděluje panelový dům od ulice Na Strži a od křižovatky s Olbrachtov­ou ulicí, má padnout kvůli výstavbě stanice metra D Olbrachtov­a. Protestují­cí se nechtějí smířit ani s alternativ­ní variantou, kdy by město nechalo vykácet 33 stromů místo původně plánované stovky. Svým odvoláním proti několika stavebním povolením nyní blokují celou výstavbu metra D.
Foto: Michal Růžička, MAFRA Stromy vs. metro Zelený háj, který odděluje panelový dům od ulice Na Strži a od křižovatky s Olbrachtov­ou ulicí, má padnout kvůli výstavbě stanice metra D Olbrachtov­a. Protestují­cí se nechtějí smířit ani s alternativ­ní variantou, kdy by město nechalo vykácet 33 stromů místo původně plánované stovky. Svým odvoláním proti několika stavebním povolením nyní blokují celou výstavbu metra D.
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic