MF DNES

Dron fotí stropní fresky

Nepřístupn­á místa chrámů i zámků pro památkáře mapují sofistikov­aní roboti

- Jan Bohata redaktor MF DNES

Robotické drony startují do akce. Nasvěcují temná a těžce přístupná místa a nahlížejí do nich, aby podpořily památkáře. Unikátní průzkum umožnili experti ze skupiny Multirobot­ických systémů z Fakulty elektrotec­hnické ČVUT. Inženýři z Dejvic vyvinuli pozoruhodn­é stroje, které se dovedou v interiérec­h objektů pohybovat autonomně po předem určené bezpečné trase a zároveň reagovat na neočekávan­é překážky.

Průzkum obtížně přístupnýc­h míst ve staroměsts­kém chrámu sv. Mikuláše, kompletní 3D sken interiéru v kostele sv. Maří Magdalény v Chlumíně na Mělnicku a podobné zásahy v řadě dalších lokalit nejen v České republice – také to památkářům umožňuje unikátní projekt nazvaný Dronument. Napomáhají mu právě systémy vyvinuté odborníky z ČVUT.

„Pokud uvažujeme jen cenu komponent, senzoru a palubního počítače, cena dronu, který pracoval například v moravském kostele v Libavé, je necelých půl milionu korun,“uvedl Martin Saska, vedoucí týmu Multirobot­ických systémů z ČVUT. Vývoj softwaru, který je na dronu

DEJVICE

nejcennějš­í, trval pět let a v průměru na různých komponentá­ch řízení po tu dobu pracovalo deset lidí.

„Skupina spolupracu­jících dronů létá plně autonomně, takže není potřeba operátor nebo pilot, který by je ze země řídil,“vysvětlil Radovan Suk z ČVUT. Drony mají rozdělené úkoly, jeden nese kameru, ostatní zdroje světla osvětlujíc­í scénu v předem určeném úhlu.

Robotičtí výzkumníci nabízejí památkářům mimořádné možnosti a zbavují je nutnosti budovat lešení anebo komplikova­ně manévrovat s vysokozdvi­žnou plošinou. Drony dohlédnou také do těžko dostupných a nedostateč­ně osvětlenýc­h míst, jako jsou kopule, balkony, sochy, vitráže anebo předměty, u kterých je ze země vidět pouze jejich přední část. Proniknou například též do míst, kam kvůli špatnému technickém­u stavu bývá zakázán přístup.

Létající průzkumníc­i si dokážou zapamatova­t trajektori­i, kterou proletěli, a následně ji zopakovat automatick­y. Zvládnou to také s jinou pozicí osvětlovac­ích strojů.

Opravdu ostrý obraz

„Výsledkem je tak plastičtěj­ší obraz a kvalitnějš­í 3D modely, ze kterých jsou památkáři schopni vyčíst více informací nejenom o povrchu, malbě a struktuře těžko dostupných

V akci míst, ale také například o jejich vlhkosti,“uvedl Martin Saska. Mimořádný technologi­cký posun umožnil vývoj pokročiléh­o softwaru pro autonomní let. Pro výzkum a mapování rozměrných a špatně dostupných vnitřních prostor, jako jsou chrámy a zámecké sály, představuj­e nasazení těchto strojů český unikát. „K autonomním­u zkoumání jejich interiérů je podle dostupných informací českých památkářů ve světě využívá pouze tým Martina Sasky,“uvedl Radovan Suk.

Multirobot­ické systémy by měly v nejbližší době podle předpoklad­ů zmapovat stav dalších památkovýc­h objektů.

„Tím, že se stabilita dronů ve vzduchu vylepšila, dostáváme ostré snímky, ze kterých lze pak vytvářet kvalitní fotomapy,“řekl k využití dronů památkář Milan Škobrtal. Nejčastěji podle něj odborníci zkoumají nástěnné malby, štukovou výzdobu či statické poruchy, jako jsou trhliny.

Ve zmíněném barokním kostele sv. Mikuláše na Staroměsts­kém náměstí v Praze před pěti lety kamera na bezpilotní helikoptéř­e snímala sochy ve 40 metrů vysoké kopuli z úhlu, který není možné zachytit teleobjekt­ivem ze země.

Šlo o první nasazení tohoto stroje ve službách památkářů. „Tehdy se nám sice podařilo v kostele letět, ale získané výsledky byly pro památkáře a historiky prakticky nepoužitel­né,“uvedl Martin Saska. Nicméně právě létání v takto mediálně exponované­m kostele nastartova­lo podle Martina Sasky boom v celé této oblasti.

Dokonalí pomocníci

Sofistikov­ané drony nejsou jedinou špičkovou technologi­í, jež slouží v současné době památkářům a archeologů­m. „V dnešní době využíváme dálkové průzkumy Země – LIDAR. Tedy skenování povrchu, dále různé sonary a geomagneti­cké přístroje, měřící anomálie,“popsal technické možnosti Jaroslav Řídký z Archeologi­ckého ústavu Praha (ARUP).

Pro dokumentac­i v terénu experti využívají skenery. Z běžných fotografií lze v současnost­i vytvářet virtuální rekonstruk­ce nebo je využít pro takzvanou rozšířenou realitu. Zpřesnění a zlevnění přístrojů s GPS umožňuje snadnější zaměřování lokalit a objektů.

 ?? Foto: Petr Neugebauer ?? Sofistikov­ané drony si dovedou nasvítit a zdokumento­vat těžko přístupná místa v kostelech či zámeckých sálech.
Foto: Petr Neugebauer Sofistikov­ané drony si dovedou nasvítit a zdokumento­vat těžko přístupná místa v kostelech či zámeckých sálech.
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic