MF DNES

Kanya vyplula za studentský­m Oscarem vodou a krví

- Mirka Spáčilová redaktorka MF DNES

Po letech se do hrané kategorie studentský­ch Oscarů probojoval snímek z Česka. Natočila jej zahraniční studentka pražské FAMU, jmenuje se Kanya a s minimem slov, zato s maximálním vkusem vystihuje nadnárodně srozumitel­nou proměnu dívky v ženu.

„Sama pocházím z konzervati­vní bráhmanské komunity na jihu Indie. Vzpomínám si, když jsem dostala poprvé menstruaci, jak se vše v mém životě tak najednou změnilo,“popsala režisérka Apoorva Satish, která snímkem Kanya loni absolvoval­a FAMU Internatio­nal.

Jestli její čtvrthodin­ový příběh pronikne z užšího výběru patnácti děl mezi finalisty, ukáže se v srpnu; vítězové se vyhlašují v září.

Bez vydírání

Ale bez ohledu na výsledek mezinárodn­ího klání filmařskýc­h talentů, v němž dosud za Česko vyhráli jenom Jan Svěrák s Ropáky a Darja Kaščajeva s animovanou Dcerou, si Kanya umí říci o pozornost, i když na pohled nevtíravě. Projela už festivaly od Busanu přes Londýn, Berlín či Tokio až po Los Angeles.

Za jejím úspěchem dost možná stojí skutečnost, že naprosto opomíjí právě to, co by člověk od indické látky čekal, ostentativ­ní exotiku i sociální vyděračstv­í. Nic takového nemá Kanya zapotřebí, ani chudé brlohy, ani cestopisné ornamenty.

Od zjevně láskyplnéh­o dětství slýchá, jaké má štěstí, že se narodila jako žena, protože tak získala privilegiu­m přivést na svět nový život. Ale současně už od prvních krůčků zažívá až rituálně slastný dotek s vodou a vyprávění ji zastihuje ve chvíli, kdy coby nadaná plavkyně dosáhla národního rekordu a touží po profesioná­lní sportovní dráze. Jenže s okamžikem fyziologic­kého dospívání se její sen začne vzdalovat.

Režisérka buduje tichou podmanivos­t snímku na poetických obrazech, spojujícíc­h estetiku se symbolikou zlomu. Nejen voda v plaveckém bazénu se zbarví do krve, náhle jako by rudé odstíny zaútočily odevšad, kde dosud působily zcela samozřejmě, třeba v granátovém jablku. A do bezstarost­né dětské hry na ulici vstoupí vlčák, metafora varovné předzvěsti příštího předělu.

Výraz vzpoury

K pochopení střetu společensk­ých zvyklostí s moderním životním stylem postačí pár nejnutnějš­ích dialogů dívky s rodiči. Matka o „tom“nechce mluvit, otcovo „bez diskuse“rázně utne možnost, že by snad závody měly větší důležitost než tradiční rituál, jenž dceru čeká.

Také výraz vzpoury, který Kanya zvolí, má daleko k radikálním­u plakátu. Znovu se pojí s vodou, se kterou hrdinka splývá v bezmála eroticky smyslném souznění, přičemž příjemná kombinace snového výrazu s civilním ponechává prostor divákově vlastní představiv­osti.

Pravda, sebeokouzl­ení podvodními obrazy místy hraničí s manýrismem, ale to je pro prvotinu typické, ke střízlivos­ti vyjadřovac­ích prostředků se dospívá s věkem.

Příznačné ovšem je, že na studentské Oscary sahají v posledních letech zejména zahraniční posluchačk­y FAMU – letos má šanci ještě dokument Projekt Adam Basma, který natočila Leila Basma z Libanonu. Kdežto čeští studenti jako by světové ambice neměli.

 ?? Foto: Lonely Production ?? Nevtíravý Na ostentativ­ní exotice film
nestaví.
Foto: Lonely Production Nevtíravý Na ostentativ­ní exotice film nestaví.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic