MF DNES

50 krás: Brandýs – St. Boleslav

Renesanční skvost i staroboles­lavský poutní areál

- — Eva Jarošová

Sídlo s druhým nejdelším názvem u nás vzniklo sloučením dvou měst na opačných březích Labe. A zatímco Stará Boleslav je díky svatovácla­vskému kultu nejstarším poutním místem u nás, Brandýsu nad Labem dominuje zámek, jehož návštěvou lze klidně procházku městem začít.

Renesanční zámek zdobený sgrafity je výjimečný. Byl totiž císařským majetkem a během pěti staletí na něm pobývali všichni panovníci habsburské dynastie – při prohlídce tak procházíte místnostmi, v nichž trávil čas Rudolf II., Karel VI., císařovna Marie Terezie, ale také císař František I. či poslední český král Karel I. Rakouský.

V červnu se poprvé ukázala veřejnosti zrekonstru­ovaná zámecká kaple a rytířský sál – nejvýznamn­ější prostory zámku, jejichž obnova skončila po čtyřech letech. Restauráto­ři a štukatéři pod vedením akademické­ho malíře Petra Kadlece oběma prostorám vrátili historicko­u podobu a honosný dojem. „Původní

dekorativn­í výmalba s iluzivní architektu­rou vyvolává pocit velkých prostorový­ch představ a otevírá průhledy do fantaskní krajiny,“láká k návštěvě zámku Petr Kadlec.

Kaple i rytířský sál získaly podobu z takzvaného navrátilov­ského období – dekorativn­í výzdobu zámku totiž kolem roku 1830 maloval později významný krajinář Josef Matěj Navrátil. Během precizní a titěrné práce se však restauráto­rům podařilo pod letitými vrstvami nalézt i původní štuky. Krůček po krůčku tak odhalovali odkaz všech významných historický­ch a uměleckých osobností, které brandýským zámkem prošly nebo v něm pobývaly.

A kdo na zámek zavítá v sobotu 28. srpna, určitě nebude litovat. „Zámecká Panská zahrada se opět promění v pařížský Montmartre. Malíři, sochaři, keramici, šperkaři a další umělci již posedmé ukážou, co jim múzy daly do vínku. Návštěvníc­i si budou moci vyzkoušet různé techniky, zakoupit si díla umělců nebo si dát sklenku vína. Součástí akce totiž budou i Zámecké slavnosti vína. Večerní prohlídky ztemnělého zámku budou probíhat za doprovodu zámeckých paní nebo vojáků,“zve Kateřina Stránská z brandýskéh­o městského úřadu.

Palladium země české

Při návštěvě tohoto souměstí určitě přejděte i na druhý břeh a navštivte Starou Boleslav. Nedávno prošla rekonstruk­cí nádherná bazilika Nanebevzet­í Panny Marie. „Určitě stojí za vidění, třeba i proto, že je zde uloženo Palladium země české – kovový reliéf Madony s dítětem, který podle legendy svatý Václav zdědil po své babičce, svaté Ludmile,“přiblížila Kateřina Stránská s tím, že 28. srpna budou v bazilice speciální noční prohlídky, v nichž se přenesete do 9. století.

Přesně o měsíc později – 28. září – se ve městě koná největší církevní slavnost u nás – Národní svatovácla­vská pouť. Během ní se poprvé po rekonstruk­ci otevře původně románská bazilika svatého Václava. Stojí v místě kostela sv. Kosmy a Damiána, u jehož brány byl podle pověsti Václav zavražděn. Při slavnostní bohoslužbě baziliku poprvé rozezní i nově opravené varhany.

 ??  ??
 ??  ??
 ?? Foto: 2x J. Stadler, MAFRA ?? Renesance
a baroko Bývalé císařské sídlo (nahoře) je otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 16 hodin. Bazilika Nanebevzet­í P. Marie (vlevo) denně od 10 do 17 hodin. Palladium země české je možné zhlédnout pouze s průvodcem.
Foto: 2x J. Stadler, MAFRA Renesance a baroko Bývalé císařské sídlo (nahoře) je otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 16 hodin. Bazilika Nanebevzet­í P. Marie (vlevo) denně od 10 do 17 hodin. Palladium země české je možné zhlédnout pouze s průvodcem.
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic