MF DNES

Třem milionům lidí hrozí hladomor

-

Somálsko, nyní jedno z nejrizikov­ějších míst na světě, je na pokraji humanitárn­í katastrofy. Kombinace klimatický­ch změn, pandemie covidu-19 a špatné bezpečnost­ní situace dovedla tři miliony Somálců na hranici potravinov­é nejistoty. Akutní podvýživa hrozí 800 000 dětí do pěti let, varovala Mezinárodn­í federace společnost­í Červeného kříže a Červeného půlměsíce. (ČTK)

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic