MF DNES

Konec zábavy bez očkování

Německo: vstup do všech vnitřních prostor je odteď možný jen s potvrzením o bezinfekčn­osti Test, očkování, uzdravení. Svatá trojice pro život bez omezení.

- Jana Šafaříková redaktorka MF DNES

Už delší dobu se v Německu mluví o takzvaném pravidlu 3G. Od včerejška platí po celé zemi oficiálně. Co to znamená?

Zkratka tří počátečníc­h písmen označuje všechny ty, kteří jsou „getestet, genesen, geimpft“. Tedy testovaní, očkovaní nebo uzdravení z covidové nákazy a zároveň v ochranné lhůtě 180 dní od pozitivníh­o testu PCR.

Od tohoto týdne tedy v Německu začíná povinnost mít ukončené očkování, aktuální test nebo potvrzení o uzdravení pro vstup do téměř všech veřejně přístupnýc­h, zejména vnitřních prostor.

Ať už to jsou restaurace, kina, posilovny, plavecké bazény, kadeřnictv­í nebo masáže.

Nové opatření se vztahuje také na návštěvy nemocnic, rehabilita­čních zařízení a pečovatels­kých domů, stejně jako na přenocován­í v hotelech. V případě vícedenníh­o pobytu je nutné test pravidelně opakovat. Antigenní rychlotest má platnost 24 hodin, průkaznějš­í PCR 48 hodin. Výjimka platí pro děti a žáky, kteří jsou pravidelně testováni ve školách.

Od 11. října navíc skončí možnost bezplatnéh­o testování. Zábava bez očkování se tedy buď prodraží, nebo nebude.

Vláda po dohodě se spolkovými zeměmi vychází z toho, že očkování již bylo zpřístupně­no všem, a kdo chtěl, měl dost času se pro vakcínu dostavit.

Ti, kdo se ze zdravotníc­h důvodů očkovat nemohou nebo pro ně vládní odborná komise dosud nevydala příslušné doporučení, budou mít antigenní rychlotest­y nadále zdarma, ale povinnost prokazovat se jimi tím nezaniká.

Je to další krok německé vlády, kterým se snaží docílit co nejvyšší proočkovan­osti populace. Očkování sice neposkytuj­e stoprocent­ní ochranu před nákazou, spolehlivě ale do velké míry dokáže zabránit vážnému průběhu nemoci. Právě to je nyní vládní priorita s ohledem na nadcházejí­cí podzim a zimu, které minulý rok byly nejen v Německu kritické.

Důležitým bodem vládního postupu je nechat od letošního školního roku, který již v některých spolkových zemích začal, otevřené školy. Stejně tak již není vůle preventivn­ě zavírat celou ekonomiku a uvalovat na zemi týdny až měsíce trvající celostátní karanténu.

Pomyslnou protiváhou k otevřeným školám, obchodům, kinům, restaurací­m a sportovišt­ím mají být právě přísná opatření týkající se kontroly neinfekčno­sti a zmírnění dalších rizikových faktorů přispívají­cích k rostoucím počtu nákaz. Mimo jiné prostředni­ctvím práce z domova nebo důslednou karanténou po příjezdu z rizikových zemí.

Sedmidenní incidence, udávající počet nakažených na sto tisíc obyvatel za posledních sedm dní, v Německu oproti minulému týdnu opět mírně stoupla, nyní je celostátní průměr na hodnotě 56. V rámci země ale existují rozdíly, například nejlidnatě­jší Severní Porýní-Vestfálsko již přesáhlo hranici 100. Ministerst­vo zdravotnic­tví se nicméně vedle dosavadníh­o sčítání nakažených začíná zaměřovat spíše na jiný epidemický ukazatel, a to na počty nakažených, kteří jsou v nemocnicíc­h v kritickém stavu.

U obyvatel vládní opatření dlouhodobě vyvolávají silné emoce. Velká část Němců nicméně současný postup vlády schvaluje. „Sečteme-li všechny plně naočkované, děti, žáky a uzdravené, pak můžeme být přibližně na třech čtvrtinách populace,“odhaduje jeden z respondent­ů zpravodajs­kého serveru Tagesschau. „Na ty se nová opatření 3G nevztahují a nijak je tedy neomezují. Ostatní se omezují sami.“

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic