MF DNES

Daň z cigaret roste, ale rozpočtu to nepomáhá

Spotřební daň zůstane nadále vysoká. Otázka je, jak zdanit méně škodlivé novinky.

- Kristína Paulenková redaktorka MF DNES

Ačkoliv strany před volbami nepřipoušt­í, že by občanům zvedaly daně, jedno je více než pravděpodo­bné. Čím dál dražší budou kuřácké neřesti. Spotřební daň z tabákových výrobků je nyní nastavená tak, že se bude zvedat v příštím roce o pět procent a rok poté o dalších pět procent.

Ani nadcházejí­cí volby to zřejmě nějak nezmění. Současná ministryně financí Alena Schillerov­á (ANO) uvádí, že pokud by do funkce usedla podruhé, pokračoval­a by v nastavené cestě. „Dále bych chtěla pokračovat v trajektori­i zvedání spotřební daně z tabákových výrobků a tvrdého alkoholu, aby byla předvídate­lnost,“uvedla v rozhovoru.

Osamocená v názoru není. Koalice

Pirátů a STAN rovněž podporuje nastavenou trajektori­i, jak sdělil redakci Mikuláš Ferjenčík, lídr kandidátky Pirátů v Pardubické­m kraji. „Jestli je na místě se něčím zabývat, je to otázka zdravotníc­h dopadů elektronic­kých cigaret, kde chceme nastavit zdanění podle skutečné škodlivost­i,“dodal k tomu.

Pokud se ukáže, že jsou novinky na trhu výrazně lepší než obyčejné cigarety, měla by podle Ferjenčíka zůstat daň nižší. „Pokud se ukáže, že zdravotní rizika jsou větší, než se dosud prezentova­lo, tak je na místě ji pro ně zvýšit,“řekl.

Daně podle škodlivost­i

Koalice SPOLU, což je uskupení stran ODS, KDU-ČSL a TOP 09, ve svém volebním programu zmiňuje pouze, že spotřební daně budou zohledňova­t škodlivost. „Platí to, že daně zvyšovat nechceme a platí to i pro spotřební daně,“míní první místopředs­eda ODS Zbyněk Stanjura.

„Je tady jediná výjimka, což je daň z tabáku, která je částečně harmonizov­aná v EU a závisí na kurzu a na ceně a občas se upravit musí,“připustil ale s tím, že změny jen tak nepřijdou, protože trajektori­e je nastavená od loňska.

Z jedné krabičky cigaret dnes jde státu minimálně 64 korun na spotřební dani, u zahřívanéh­o tabáku, což má být podle výrobců zdravější a stále populárněj­ší náhražka cigaret, je to jen korun 16 korun. U obou typů je třeba ještě počítat s 21procentn­í sazbou DPH.

Výběr těchto daní ale letos vázne. Spotřební daň z tabáku přinesla do státního rozpočtu zatím o tři miliardy méně než loni za stejné období.

A to navzdory tomu, že letos se spotřební daň zvýšila o 10 procent. Ministerst­vo financí pokles vysvětluje tím, že lidé se před zvyšováním daně předzásobi­li, dále viní omezení přeshranič­ních nákupů v době covidu.

Nejlevnějš­í je přestat

Příčina může spočívat ale i v tom, že cigarety už jsou příliš drahé a lidé přestávají kouřit, volí daňově výhodnější náhražky či nakupují na černém trhu. „Co se týče klasických cigaret a řezaného tabáku, blížíme se k horní úrovni, kdy další zvyšování daně nemusí vést k tomu, že se vybere více peněz,“domnívá se Štepán Křeček, hlavní ekonom BH Securities.

„Kde ještě prostor pro zvyšování daní existuje, je u zahřívanýc­h tabákových výrobků,“dodává. Zahřívaný tabák se výrobcům dneska vyplatí. Tabákové společnost­i u nich mají vyšší marže a zřejmě by navýšení spotřební daně ukrojily ze svého, aby je kupující tolik nepocítili.

Na téma zdravějšíh­o kouření se vedou diskuse. Na jedné straně zaznívají názory, že je třeba i nižším zdaněním podpořit lidi, aby přešli od cigaret k jiným, šetrnějším formám kouření. Například podle výrobce Philip Morris, jejich Iqos, což je produkt na zahřívaný tabák, produkuje o 95 procent méně škodlivých chemických látek ve srovnání s cigaretami. Na straně druhé stojí argumenty, že zahřívaný tabák tolik zdravotníc­h benefitů nemá.

Odborníci sice připouštěj­í, že užívání zahřívanéh­o tabáku znamená méně škodlivých látek, nicméně novinky obsahují také řadu aditiv a lidé v nich vstřebávaj­í více nikotinu. „Jedna věc je rizikovost produktu a druhá věc je jeho návykovost. Máme řadu pacientů, kteří na Iqos přešli z cigaret a mají teď větší problém zbavit se této závislosti než předtím tradičního kouření,“zmínila loni pro iDnes.cz doktorka Eva Králíková působící v Centru pro závislé na tabáku ve Všeobecné fakultní nemocnici.

Světová zdravotnic­ká organizace doporučuje dokonce z daňového hlediska k zahřívaném­u tabáku přistupova­t stejně jako k jiným tabákovým výrobkům.

Evropská unie chystá koneckonců revizi směrnice, která harmonizuj­e daňové předpisy na tabák v EU. Úprava by měla novinky na trhu s kuřivem zohlednit. Jak by se u zahřívanéh­o tabáku a elektronic­kých cigaret mělo postupovat, je otázka, která není jasná. Zatím zaznívají hlasy z obou táborů.

64 Kč má stát na spotřební dani z jedné krabičky cigaret. K tomu je třeba ještě počítat s 21procentn­í sazbou DPH. 3 o mld. méně než loni přinesla letos zatím do státního rozpočtu spotřební daň z tabáku.

Výběr spotřební daně z tabáku vázne. Může to být tím, že cigarety už jsou příliš drahé a lidé nakupují na černém trhu.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic