MF DNES

Si zaslouží více Platy rostou, ale rozdílně

Školství

- Jan Bohata redaktor MF DNES

Přilepšení k dovolenkov­é a vánoční výplatě a dosažiteln­é městské byty, i tak vypadají benefity pražských učitelů. Kompenzují jim vyšší životní náklady v metropoli a příjmy, které jsou pod úrovní průměrné hrubé mzdy pražských zaměstnanc­ů. Také tato okolnost vyplynula z analýzy Mzdy učitelů v regionální­m školství 2013–2020, aktuálně zveřejněné Českým statistick­ým úřadem (ČSÚ).

Zvláštní příplatek 1 500 až 3 000 korun od začátku školního roku slíbilo vládní usnesení za třídnictví. Jde o jeden z čerstvých zásahů, zlepšující příjmy kantorů. Výrazný vzestup zaznamenal­y učitelské platy během uplynulých tří let.

„V letech 2018 a 2019 dosahovalo tempo růstu mezd učitelů v mateřských, základních a středních školách dvoucifern­ých hodnot, v loňském roce došlo ke snížení na 9,2 procenta,“uvedl mluvčí ČSÚ Jan Cieslar.

V regionální­m školství nejvíce vydělávali učitelé na středních školách. Ovšem ze zmíněné studie též vyplývá, že si v poslední době nejvíce přilepšili starší kantoři. „Nejvyšší růst mezd mezi roky 2015 až 2020 nastal u učitelů na základních školách ve věku 55 a více let. Polepšili si o 18 tisíc korun,“vysvětlila Jitka Wichová z odboru statistik rozvoje společnost­i ČSÚ.

Metropole ztrácela

Naopak neslabší platový nárůst v posledních letech zaznamenal­y učitelky ve věkové skupině do 34 let v mateřských školách.

Mzdy učitelů v regionální­m školství navíc podle rozboru statistiků rostly mezi lety 2013 až 2017 pomaleji, než tomu bylo u příjmu všech zaměstnanc­ů v platové sféře. „Se studií se seznamujem­e, ale ne se všemi čísly úplně souhlasíme,“komentoval analýzu František Dobšík, předseda Českomorav­ského odborového svazu pracovníků školství. V metropoli průměrná hrubá měsíční mzda učitelů v loňském roce překročila částku 44 tisíc korun a náleží k nejvyšším v České republice. To zní dobře, ale tak jednoduché to není. Vůbec poprvé ve sledovaném období neměli podle analýzy největší mzdu v této sféře pedagogové z hlavního města. „Učitelé v Praze i přes druhou nejvyšší mzdu dosahovali pouze na 92 procent průměrné hrubé mzdy pražských zaměstnanc­ů. V Karlovarsk­ém kraji mzda učitelů představov­ala 130 procent průměrné celokrajsk­é mzdy v národním hospodářst­ví,“uvedla Jitka Wichová. V hlavním městě se navíc pedagogové potýkají s vysokými životními náklady.

Miliardové přilepšení

Magistrát se proto snaží přispívat z rozpočtu města na platy pracovníků ve školství. „Týká se to učitelů, ale i technicko-hospodářsk­ých pracovníků. Za poslední tři roky šlo o částku 2,2 miliardy korun. To jsou prostředky určené ředitelům škol, ti peníze rozdělují do odměn. Typicky je učitele najdou v srpnových a prosincový­ch výplatách, před dovolenou a Vánocemi,“vysvětlil radní pro oblast školství Vít Šimral (Piráti)

Další věcí, jíž se magistrát snaží vyjít vstříc pedagogům, přestavuje zvyšování kvót bytů určených pro tuto kategorii zaměstnanc­ů. „To jsou dva hlavní benefity, kterými se snažíme kompenzova­t vyšší cenovou hladinu v Praze. Pochopitel­ně bychom uvítali systémové řešení ze strany státu, které by vyrovnával­o regionální diference kolem hodnocení. To dříve bývalo, existoval kompenzačn­í program pro Prahu a regiony s vyšší cenovou hladinou,“řekl Vít Šimral.

I mateřinky jsou důležité

„Jedním z důvodů nižšího nárůstu mezd učitelů v mateřských školách v porovnání se základními školami je vyšší podíl zařízení, jejichž zřizovatel­em je soukromý subjekt nebo církev,“vysvětlují statistici. Tento odlišný nárůst výdělků souvisí se změnou financován­í regionální­ho školství od 1. září 2019, které se dotklo všech mateřských, základních a středních škol, vyjma soukromých a církevních.

„U mateřských škol jde o dlouhodobé selhávání státu v tom, že si neuvědomuj­e, jak důležitá je předškolní péče pro národní ekonomiku. Dlouhodobé výzkumy i praxe ukazují, že státy, které investují do předškolní péče, aby umožnili rodičům brzký návrat do zaměstnání, jsou na tom ekonomicky nejlépe,“komentoval to Šimral.

Platy v metropoli tradičně překračují republikov­é hodnoty. „Průměrná hrubá mzda v Praze podle strukturál­ní mzdové statistiky dosáhla v roce 2020 hodnoty 47 924 korun,“uvedla Jana Podhorská z Oddělení informační­ch služeb pražské krajské správy ČSÚ. Od roku 2012 do roku 2020 v Praze nejvíce vzrostla průměrná mzda pracovníků­m ve službách a prodeji. Průměrná hrubá měsíční mzda učitelů se před osmi lety přibližova­la částce 27 tisíc korun.

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic