MF DNES

Třetí dávka zvýší protilátky o 15 %

Velvyslane­c v Izraeli Martin Stropnický vysvětluje, proč tam přeočkováv­ají celou populaci

- Vojtěch Janda reportér MF DNES

Izrael masivně očkuje i testuje. Přesto tam dochází k další vlně pandemie. Zprávy o tisících nakažených denně jsou alarmující.

Popis situace v Izraeli v českých médiích je o něco více emotivní, než by asi musel být.

Ale něco to ukazuje.

Spíš bych se zaměřil na to, co to rozhodně neukazuje. Neukazuje to, že by bylo očkování neúčinné. V kategorii lidí ve věku 60+ je nárůst nakažených úplně minimální a v této kategorii se proočkovan­ost třetí dávkou blíží 20 procentům. Teď se třetí dávkou očkují i lidé ve věku 40+ a v nejbližšíc­h dnech se má hranice posunout zase o deset let.

Co je tedy příčinou nárůstu počtu nakažených?

Jednou z příčin vysokých čísel, která se pohybují okolo šesti, někdy i osmi tisíc nakažených denně, je neočkovaná populace. Jde zhruba o milion lidí: ortodoxní skupiny, které očkování od začátku odmítaly, nižší socioekono­mické skupiny a podstatná část arabské komunity. Navíc mutace delta je mimořádně přenosná a zjistilo se, že účinnost vakcín v čase klesá. I proto ta třetí dávka očkování, ke které se urychleně přistoupil­o. Už teď se ukazuje, že množství protilátek u přeočkovan­ých lidí je vyšší asi o patnáct procent.

Mluvíte o očkování třetí dávkou, jak velká je ochota Izraelců nechat si ji dát? V Česku již očkování první a druhou dávkou naráží na svůj strop a k vytyčenému cíli sedmdesáti­procentní proočkovan­osti se blížíme velmi pomalu.

U těch, kteří se nechali očkovat prvními dvěma dávkami, je ochota vysoká. Naopak s odpůrci ani zhoršení situace nijak zásadně nezahýbalo.

Hrozí za této situace Izraeli další lockdown? Tamní vláda ho zatím zcela nevyloučil­a.

Nyní je prioritou otevření škol od prvního září, a to i ve městech, která jsou z pohledu epidemie nejméně bezpečná. Izrael si uvědomuje, že lockdown je až krajní řešení. Pokládají ho za řešení neefektivn­í a nesmírně nákladné. Očkují se proto děti od dvanácti let a pravděpodo­bně to půjde ještě věkově níže.

V mateřských školkách budou testovány děti od tří let. Spíše než brzký lockdown očekávám, že přijdou možná nějaká omezení na nadcházejí­cí velké svátky, které jsou v Izraeli v září a na přelomu září a října. Třeba dojde k omezení pohybu mezi městy, což stejně bude chtít nějakou politickou odvahu.

V Izraeli jsou na některých místech opětovně zavedeny respirátor­y, mluvíte o tom, že by mohlo dojít k omezení pohybu, byť jen na svátky... Jak vlastně Izraelci přijímají a dodržují vládní restrikce?

Nejvíce to asi demonstruj­e fakt, že v Izraeli žádná debata o tom, že by nošení roušky bylo ztrátou svobody, neproběhla. A tomu, kdo by to říkal, by se nejspíše vysmáli. Izraelci jsou od vzniku státu zvyklí na nějaká ta nepohodlí, nějaká omezení. Evropa v tomto ohledu zpohodlněl­a a jakýkoli náznak zákazu je vnímán velmi citlivě, byť je ten zákaz třeba racionální a má člověka ochránit. Evropan chce být ochráněn, ale stejně tak chce dělat to, na co je zvyklý. Ale to prostě nejde.

Izrael taky mohl mít pochybnost­i, jestli jsou vakcíny bezpečné, ale šel do toho, protože míra rizika mu přišla akceptovat­elná. O rouškách se vůbec nediskutov­alo a stejně nebylo předmětem demonstrac­í či nějaké mediální polemiky, když se zavřely restaurace a bary. Prostě nastal malér a respektova­lo se, že se mu musí nějakým způsobem čelit.

Takže se v Izraeli ani neobjevují názory, že by se měla pandemie covidu brát třeba podobně jako v Británii? Tedy dát přednost ekonomice před přísnými omezeními?

Ne. Naopak se snaží posílit řekněme medicínský přístup. Názor hlavního poradce vlády, co se týče covidu, je respektová­n. Co doporučí, to vláda udělá.

Teď bych se vás chtěl ptát i jako bývalého ministra obrany. Je to jen pár dnů, co Tálibán obsadil afghánský Kábul. Právě hnutí Hamás, se kterým před pár měsíci Izrael válčil, vítězství tálibánců otevřeně oslavovalo. Jak je i z tohoto pohledu situace v Afghánistá­nu vnímána v Izraeli?

Jsou tam dva hlavní důvody k určitému znepokojen­í. Tím prvním je pokles prestiže Spojených států v regionu a druhým, že Izraelci budou určitě velice bedlivě sledovat, a to i za použití všech svých speciálníc­h prostředků, jestli to nebude mít vliv na nárůst teroristic­kých útoků ve světě.

A váš osobní názor? Bylo stažení vojsk z Afghánistá­nu chybným krokem?

Rozhodně bych nechtěl hodnotit celých dvacet let jako selhání, co ale nelze vidět jinak než kriticky, je způsob odchodu. Je obrovská škoda, že úspěchy, kterých se podařilo i za cenu lidských životů dosáhnout, jsou nyní smazány.

Spíše než brzký lockdown očekávám, že přijdou možná nějaká omezení na nadcházejí­cí velké svátky.

 ?? Foto: Petr Topič, MAFRA ?? Ve všem napřed Velvyslane­c v Izraeli Martin Stropnický popisuje zkušenosti v boji s koronavire­m v zemi, která má před Českem náskok v očkování i v nové vlně nákazy.
Foto: Petr Topič, MAFRA Ve všem napřed Velvyslane­c v Izraeli Martin Stropnický popisuje zkušenosti v boji s koronavire­m v zemi, která má před Českem náskok v očkování i v nové vlně nákazy.
 ?? Foto: Petr Topič, MAFRA ?? Bez diskuse V Izraeli podle velvyslanc­e Martina Stropnické­ho žádná debata o tom, že by nošení roušek bylo ztrátou svobody, neproběhla.
Foto: Petr Topič, MAFRA Bez diskuse V Izraeli podle velvyslanc­e Martina Stropnické­ho žádná debata o tom, že by nošení roušek bylo ztrátou svobody, neproběhla.
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic