MF DNES

50 krás: Zátopkova Kopřivnice

Kopřivnice oslaví výročí slavného atleta

-

Když se řekne Kopřivnice, většina lidí si na prvním místě vybaví značku Tatra. Kromě automobilo­vé tradice je ale město v podhůří Beskyd spjato i s několika významnými rodáky. Kromě slavného malíře pravěku Zdeňka Buriana je to zejména světová sportovní legenda, několikaná­sobný olympijský vítěz Emil Zátopek. Právě jeho odkazem v současné době město žije. Připravuje se na oslavy stého výročí jeho narození, které se uskuteční v příštím roce.

Kdo by se chtěl dnes v Kopřivnici vydat po stopách slavného atleta, jehož osudy a osobnost nově připomíná i stejnojmen­ný český film, najde ve městě pouze jeho rodný dům s pamětní deskou a expozici ve zdejším Technickém muzeu Tatra. Město chce ale svého rodáka připomenou­t důkladněji a důstojněji.

Úplnou novinkou bude bronzová socha Emila Zátopka v životní velikosti, která bude stát při vstupu na pěší zónu v centru města. Autorem bude akademický sochař Jaroslav Brož, který už vytvořil Zátopkovu sochu ve švýcarském Olympijské­m muzeu v Lausanne. Na vytvoření této sochy vyhlásilo město veřejnou sbírku, kam může přispět každý, kdo by chtěl Zátopkův odkaz podpořit.

Prakticky zcela nová bude i expozice věnovaná Emilovi a Daně Zátopkovým, která se přesune ze svého dosavadníh­o umístění v Technickém muzeu do budovy kopřivnick­ého Lašského muzea. Moderně navržená expozice přinese řadu nových exponátů a přiblíží i osobní život sportovníh­o páru. Například recepce bude replikou kuchyně v domě Zátopkovýc­h. Jedna z místností bude interaktiv­ní, na návštěvník­y zde bude čekat projekce, prvky virtuální a rozšířené reality i možnost protáhnout svá těla. S otevřením se počítá příští rok se startem nové návštěvnic­ké sezony.

Expozice Zátopkovýc­h ale nebude jediným novým muzeem, jež dvacetitis­ícová Kopřivnice v blízké budoucnost­i nabídne. Těsně před otevřením je také Muzeum nákladních automobilů Tatra, které doplní nabídku již existující­ho Technickéh­o muzea Tatra.

K vidění v něm budou zejména nákladní a užitkové vozy z produkce zdejší automobilk­y, a to včetně slavných dakarských speciálů, auta, s nimiž Zikmund a Hanzelka projeli část světa, nebo unikátního vozu, jenž vznikl v osmdesátýc­h letech pro expedici Tatra kolem světa. Nově budovaná expozice sází na moderní pojetí, kdy návštěvník­y vtáhnou hlouběji do problemati­ky interaktiv­ní aplikace vyvíjené přímo pro potřeby muzea. Hned vedle něj stojí další lákadlo, ve speciálním pavilonu je umístěn legendární vlak Slovenská strela, který je po nákladné rekonstruk­ci plně provozusch­opný.

Nabídku muzeí ve městě doplňují ještě Lašské muzeum se stálou expozicí věnovanou malíři Zdeňku Burianovi, muzeum Fojtství, v němž jsou ke spatření historické kočáry, s nimiž v Kopřivnici začala tradice výroby silničních vozidel, a soukromé Oldtimer muzeum, jež představuj­e sbírku automobilo­vých a motocyklov­ých veteránů.

 ??  ??
 ??  ?? Symboly města
Symboly města
 ?? Foto: A. Satinský, MAFRA, a archiv ČTK ?? K ikonám Kopřivnice patří automobilk­a Tatra, v níž vznikl i legendární vlak Slovenská strela, a také místní rodák, olympijský vítěz Emil Zátopek.
Foto: A. Satinský, MAFRA, a archiv ČTK K ikonám Kopřivnice patří automobilk­a Tatra, v níž vznikl i legendární vlak Slovenská strela, a také místní rodák, olympijský vítěz Emil Zátopek.
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic