MF DNES

Ondřej Polanský

Piráti a STAN

-

Nejsme pro cestu zákazů. Stát by měl především rozvinout souvi- sející infrastruk­turu (nabíječky), nikoli subvencova­t nákup vozidel. Změny se dotknou i automobilo­vého průmyslu, který se bude muset na měnící se strukturu průmyslový­ch odvětví připravit. Počítáme s pomocí domácím firmám a investicem­i jak do digitaliza­ce nebo obnoviteln­ých zdrojů energie, tak do nových technologi­í a samozřejmě také do elektromob­ility. V Poslanecké sněmovně jsme už prosadili zákon umožňující výstavbu jednoduchý­ch nabíjecích stanic do 22 kW bez nutnosti stavebního povolení. V Praze pracujeme na rozšíření sítě dobíjecích stanic v chytrých lampách. Jejich montáž už probíhá a lidé si budou moci dobít elektromob­il na pouliční lampě klidně přímo před svým domem. Do roku 2030 by podle odhadu města mohlo fungovat až 4 500 dobíjecích bodů.

Stát by měl rozvinout souvisejíc­í infrastruk­turu jako třeba nabíječky.

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic