MF DNES

Zbyněk Stanjura

Spolu

-

Návrh Evropské komise pro nás v současné podobě přijatelný není. Ani ne tak kvůli cílům o snížení emisí, ale hlavně kvůli tomu, že cesta, kterou Komise zvolila, k těmto cílům nepovede. Politika zákazu a tvrdé regulace nepovede k rozvoji nových odvětví, k investicím do výstavby továren na elektrická auta a stavbě milionu větrných elektráren, abychom dokázali zajistit našim občanům dostatek elektrické a tepelné energie. Naopak muže vést spíše k destrukci celých průmyslový­ch odvětví a ohrožení pracovních míst.

Pro ČR jako průmyslovo­u zemi je návrh nevýhodný. Jistě se bude projednáva­t několik let a upravovat v EP a v Radě EU a naší snahou bude jej přetvořit do podoby, která pomůže životnímu prostředí, ale přitom neohrozí prosperitu a pracovní místa. Budeme však také usilovat o to, aby se do popředí ochrany životního prostředí dostaly i její další pilíře – kromě omezování emisí skleníkový­ch plynu i ochrana vody, podpora biodiverzi­ty, rozvoj cirkulární ekonomiky atd.

Návrh chceme přetvořit tak, aby neohrozil ani pracovní místa.

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic