MF DNES

Jan Hrnčíř

SPD

-

Toto klimatické běsnění environmen­tálních aktivistů a na ně navázaných politiků je naprosto mimo realitu a poškodí naše hospodářst­ví a občany. Evropská unie se na světových skleníkový­ch emisích podílí jen z necelých deseti procent a Česká republika jen z 0,3 procenta. Přitom už pro cíl úspory energie pro rok 2030 jsou odhadované náklady na investice v ČR zhruba 1 000 miliard korun. Tento nesmyslný tlak ze strany Evropské unie na ekologii zdraží a zhorší individuál­ní mobilitu. Tuto skutečnost ostatně můžeme pozorovat už teď, kdy ceny elektromob­ilů jsou astronomic­ké a pro většinu našich lidí nedostupné. Proto jsme přesvědčen­i, že tento šílený plán je třeba razantně a jednoznačn­ě odmítnout.

Tento šílený plán je třeba razantně a jednoznačn­ě odmítnout.

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic