MF DNES

Milan Urban

ČSSD

-

Promyšlená strategie státu musí určitě obsahovat konkrétní programy na rozvoj celého automobilo­vého sektoru, tedy hlavně inovací a nákupu nových technologi­í. Dále je nutné podporovat výstavbu infrastruk­tury pro rozvoj čisté mobility. Například Německo již má přes 100 veřejných vodíkových stanic, o nabíječkác­h ani nemluvě. Také je důležité mít domácí výrobu „zeleného“vodíku, tady už se snad nějaké investice rýsují. Potřebujem­e, aby stát šel příkladem a ve státních institucíc­h a veřejném sektoru bylo v provozu mnohem více ekologický­ch automobilů. Čím vyšší prodej, tím nižší cena. O technickém školství se mluví stále dokola, ale bohužel výsledek není vůbec uspokojivý. Jsme pozadu s legislativ­ou a tak bych mohl pokračovat. Musí se nutně aktualizov­at Národní akční plán rozvoje čisté mobility. Bohužel jsme oproti západním, ale i východním zemím EU dost pozadu. Nová strategie státu zpracovaná na základě odborného pohledu a se všemi zaintereso­vanými hráči je základ pro pozitivní změny.

Stát by měl jít příkladem. Čím vyšší prodej ekologický­ch aut, tím nižší cena.

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic