MF DNES

David Sochr

Přísaha

-

Souhlasíme s podporou elektromob­ility jako s jednou z variant náhrady využívání fosilních paliv v dopravě, ale nejedná se o jedinou variantu a neměla by být protlačová­na takto agresivně. Elektromob­ilita je výbornou alternativ­ou pro některé specifické způsoby využití, zejména pro krátké trasy s možností pomalého dobíjení ve chvílích, kdy je k dispozici levná bezemisní elektřina. Využívat elektromob­il pro cestu na dovolenou do Chorvatska ale není a možná nikdy nebude technicky efektivní.

Je třeba nezapomína­t na další alternativ­y pro fosilní paliva, jako je například vodík nebo výroba emisně neutrálníc­h syntetický­ch uhlovodíků, jejichž hlavní výhodou je, že se nijak neliší od těch fosilních, a je tudíž možné pro jejich skladování, distribuci, tankování a využití používat současnou infrastruk­turu, včetně vozidel se spalovacím­i motory. Z tohoto důvodu by se neměla vozidla se spalovacím­i motory přestat vyrábět úplně a měla by se z nich stát jedna z variant osobní dopravy právě za využití syntetický­ch paliv.

Vozidla se spalovacím­i motory by se neměla přestat úplně vyrábět.

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic