MF DNES

Libor Lukáš

TSS*

-

Naše formace tento nepromyšle­ný nápad Evropské komise považuje za absolutní nesmysl. Musíme lidem ponechat možnost koupit si auto a zabránit tomu, aby se jeho nákup stal pouze výsadou pro bohaté. Zákaz prodeje aut na spalovací motory považujeme za typickou ukázku toho, jak se bruselští byrokraté snaží pod pláštěm ochrany životního prostředí omezovat osobní svobody, likvidovat fungující průmyslová odvětví, tedy i pracovní místa, a svým regulačním apetitem vstupovat do oblastí, kde má mít hlavní slovo nabídka a poptávka, nikoliv úředník. V konečném důsledku by totiž tento zákaz mohl vést k postupnému zákazu nejen prodeje, ale také provozu všech aut se spalovacím­i motory.

Ochranu životního prostředí pokládáme za důležité téma, ale s tím nemá „zelená hysterie“, která ovládla EK, nic společného. Právě proto odmítáme Green deal v jeho současné podobě. Chceme ukončit umělé zvýhodňová­ní elektromob­ility a jiných ztrátových ekologický­ch aktivit.

Musíme zabránit tomu, aby se nákup aut stal pouze výsadou pro bohaté.

*Trikolóra Svobodní Soukromníc­i

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic