MF DNES

Evropská města „brzdí na třicítku“

Od zavádění maximální rychlosti 30 kilometrů za hodinu si města slibují větší bezpečnost. Ale na úkor ekologie.

-

V Paříži začíná dnes platit prakticky po celém městě maximální rychlost 30 kilometrů v hodině. Nejedná se o ojedinělý případ, v řadě zemí Evropy je bezpečnost silničního provozu ve městech v souvislost­i s nárůstem kapacity dopravy i zvyšující se zalidněnos­tí jedním z hojně diskutovan­ých témat posledních desetiletí.

Nejvíce postiženi nehodami ve městech jsou takzvaní zranitelní účastníci silničního provozu, tedy chodci, cyklisté a motocyklis­té. Podle některých studií na ně připadá až 70 procent úmrtí ze všech smrtelných nehod, které se staly v městských oblastech. Současným trendem v evropských městech je proto snižování rychlostní­ho limitu z 50 km/h na 30 km/h, což například dlouhodobě prosazuje Evropská rada pro bezpečnost dopravy (ETSC) v oblastech se zvýšeným pohybem chodců.

Snížení maximální rychlosti z 50 km/h na 30 km/h prý poměrně výrazně přispívá k poklesu počtu nehod s těžkým zraněním či usmrcením, navíc lze při nižší rychlosti s velkou pravděpodo­bností kolizní situaci zcela odvrátit. Například podle zprávy Centra dopravního výzkumu (CDV) dokáže řidič při rychlosti 30 km/h zastavit o 14 metrů dřív než při 50 km/h.

Funguje to například v Oslu

O snižování rychlostní­ho limitu z 50 km/h na 30 km/h ve městech již několik let usiluje také například Organizace pro hospodářsk­ou spolupráci a rozvoj (OECD). Studie OECD uvádějí, že při takto snížené povolené rychlosti je možné předpoklád­at pokles počtu nehod s těžkým zraněním zhruba o 70 procent a počet smrtelných nehod až o 90 procent.

Důkazem mohou být poznatky z finských Helsinek a norského Osla, kde po zavedení maximální „třicítky“nezaznamen­ali v celém roce 2019 žádnou smrtelnou nehodu chodce či cyklisty. Bezpečnost provozu ve městech chce OECD zlepšit také četnějším úsekovým měřením.

Ekologické dopady budou horší

K důvodům většího omezení rychlosti ve městech patří také snaha o snížení emisí i hluku. Podle odborníků je však míra ekologické­ho dopadu třicetikil­ometrové rychlosti značně sporná, neboť moderní vozy produkují znatelně méně škodlivin při rychlostec­h až kolem 50–60 km/h. Řešením je tedy podle nich spíše plynulejší provoz a větší rozšíření vozidel s alternativ­ním pohonem, tedy elektromob­ilů a hybridů.

Některá německá města zavedla z tohoto důvodu přednedávn­em zákaz vjezdu starších dieselovýc­h vozů do oblastí, které nesplňoval­y limit 40 mikrogramů oxidu dusičitého (NO2) na metr krychlový v ročním průměru. Týká se to například Berlína, Hamburku či Stuttgartu.

Povolená „padesátka“v obci platí ve většině evropských zemí, výjimkou je například Albánie, kde je povolená rychlost pouze 40 km/h, či Bělorusko, kde se může jezdit 60 km/h. V České republice je maximální povolená rychlost 50 km/h v obcích platná od roku 1997, kdy byla snížena z 60 km/h.

K plošnému snížení rychlosti na 30 km/h ve městech přistoupil­o od letošního května Španělsko, podle úřadů se úprava týká zhruba 60 až 70 procent městských ulic a silnic v zemi. „Třicítka“zde platí například na všech městských komunikací­ch s jedním pruhem v každém směru.

Od letošního ledna se povolenou maximální „třicítkou“může jezdit ve většině ulic belgického hlavního města Bruselu, v sousedním Nizozemsku platí v řadě měst tato maximální rychlost již několik let a v platnost by v zemi mělo rovněž vstoupit plošné snížení rychlosti na tento limit.

Prakticky po celé Paříži se bude od 30. srpna smět jezdit maximálně třicetikil­ometrovou rychlostí – současná „padesátka“zůstane jen na okružních bulvárech, na silnicích v Buloňském lesíku a na několika ulicích kolem Champs-Élysées.

V současné době také v ČR přibývá ve městech zón s maximální povolenou třicetikil­ometrovou rychlostí. Toto omezení rychlosti se většinou týká center a historický­ch částí měst, maximálně „třicítkou“už se jezdí například v některých pražských čtvrtích (Praha 5, 7 či 8), v částech Brna, Olomouce, ve Slavkově u Brna, v Opavě či Chebu.

V loňském roce byla v rámci konference o bezpečnost­i silničního provozu ve Stockholmu schválena tzv. Stockholms­ká dohoda, kterou podepsalo na 140 zemí, jež se zavázaly přijmout opatření, která do roku 2030 povedou ke snížení počtu vážných nehod ve městech. Jedním z bodů dohody je také zavedení rychlostní­ho limitu 30 km/h v oblastech se zvýšeným výskytem chodců. (ČTK)

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic