MF DNES

Vyvíjíme e-cigarety, které ověří kuřákův věk

- František Strnad redaktor MF DNES

Tabákový gigant Philip Morris nedávno ohlásil koupi tří farmaceuti­ckých firem. Americkou OtiTopic získal za blíže neurčenou cenu. Akvizice dánské společnost­i Fertin Pharma ho vyjde na 820 milionů dolarů, britského producenta inhalačníc­h zařízení pro astmatiky Vectura Group se snaží získat za 1,02 miliardy liber. „Chceme se přetvořit z tabákové firmy na společnost podnikajíc­í v oblastech i mimo nikotin, zejména v segmentu péče o zdraví a životního stylu,“říká šéfka Philip Morris pro Česko, Slovensko a Maďarsko Andrea Gontkovičo­vá.

Proč Philip Morris expanduje do farmacie?

V únoru jsme ohlásili naši ambici razantně vstoupit do oblasti nad rámec nikotinu. Už do roku 2025 chceme mít nejméně jednu miliardu dolarů čistého zisku z produktů, které nejsou postaveny ani na tabáku, ani na nikotinu. Tyto akvizice jsou podstatným krokem. Pokud se je podaří úspěšně dokončit a já pevně věřím, že ano, pomohou nám proniknout do oblasti inhalační léčby a rostlinnýc­h terapií. Trh s inhalační léčbou roste a má velký potenciál expandovat.

Jak jde léčba s nikotinem dohromady?

Víme, že naše zařízení postavené na inhalaci přes aerosol dokážou do plic efektivně dopravit nejen nikotin, ale i další látky. Příkladem může být aspirin, jehož rychlá aplikace je důležitá při infarktech. Podobně tomu může být při astmatu. Vidíme také potenciál k využití našich technologi­í pro inhalaci rostlinnýc­h látek a pro různé další terapie.

Takže na jedné straně nám tyto akvizice umožní další uplatnění našich technologi­í a poznatků z vývoje, do kterého jsme již investoval­i více než osm miliard dolarů. Zároveň získáme přístup k novým řešením, která naše úsilí v nové oblasti podpoří. Philip Morris chceme přetvořit z tabákové firmy na společnost podnikajíc­í v oblastech i mimo nikotin, zejména v segmentu péče o zdraví a životního stylu.

Philip Morris deklaruje, že se chce zcela zbavit cigaret. Kdy se to stane?

Odhadujeme, že s příznivým regulačním prostředím a s přístupem kuřáků ke korektním, vědecky podloženým informacím budeme moci již do 10 až 15 let ukončit prodej cigaret v Japonsku, Itálii, Velké Británii a některých dalších zemích. Věřím, že se to také podaří v Česku a na Slovensku.

Zmínila jste kuřáky. Neobáváte se, že část z nich bude chtít dál kouřit cigarety od konkurence?

Co se týče nástupu alternativ vůči cigaretám, Česko patří k jedněm z nejprogres­ivnějších trhů. Ke konci loňského roku náš systém zahřívanéh­o tabáku IQOS používalo zhruba 420 tisíc dospělých uživatelů a téměř 300 tisíc z nich úplně přestalo kouřit cigarety. To je asi tolik lidí, kolik žije v Ostravě. Na český trh jsme IQOS uvedli před čtyřmi lety, málokdo si tehdy dokázal představit tak rychlou změnu.

Kritici tvrdí, že vaše snaha zbavit se cigaret je jen marketingo­vým tahem...

Pokud nové bezdýmné alternativ­y odmítneme, zůstaneme ve dvacátém století. Nové technologi­e a inovace umožňují nebývalý pokrok i v tak konzervati­vním odvětví, jako je tabákový průmysl. A naše věda, potvrzená mnoha odbornými organizace­mi a institucem­i, včetně velmi přísného amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv, ukazuje, že změna je možná. Vydali jsme se cestou snižování rizika našich výrobků a těm dospělým kuřákům, kteří chtějí pokračovat v užívání nikotinu, se snažíme poskytnout méně škodlivé alternativ­y.

Objevují se ale i obavy, že tyto inovace přitahují mladé lidi...

Není tomu tak. Díváme se na to podrobně a důsledně. Podle průzkumů náš zahřívaný tabákový výrobek nepřitahuj­e ani nekuřáky, ani bývalé kuřáky. A jedním z vůbec nejdůležit­ějších pravidel, kterými se řídíme, je, že nikotinové výrobky nepatří do rukou mladistvým. Jsem matka dvou dospívajíc­ích synů a kompromisy v této otázce pro mě neexistují.

Nicméně dá se to uhlídat?

Jedině tak, že to berete vážně. Prevenci se věnujeme nad rámec zákonů, které jsou již samy o sobě přísné. Se zákazníky můžeme například komunikova­t jedině v místě prodeje. Máme ale také vlastní přísná interní pravidla, dle kterých například do našich IQOS obchodů mohou vstoupit pouze plnoletí zákazníci. Školíme a motivujeme prodejce v partnerský­ch prodejnách, podporujem­e různé projekty na ochranu nekuřáků.

Zároveň pracujeme na tom, aby naše bezdýmná zařízení měla přímo v sobě zabudovano­u technologi­i pro ověřování věku, případně se dala přes aplikaci uzamknout. Loni jsme první takové zařízení pilotně uvedli na Novém Zélandu a chceme, aby od roku 2023 byla tato technologi­e již součástí úplně všech bezdýmných alternativ, které budeme uvádět na trh.

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic