MF DNES

Zápisky z kombajnu na Zemi živitelce

A holubice

- Aleš Michl člen bankovní rady ČNB

Byl jsem v sobotu na Zemi živitelce v Českých Budějovicí­ch. S hejtmanem Jihočeskéh­o kraje Martinem Kubou jsme se tam setkali u starého kombajnu. Napadlo mě poprosit kolemjdouc­í, ať nás pro legraci s tím strojem vyfotí.

Byla to mladá dáma. Když vzala do ruky můj mobil, koukáme, že má obvázané prsty. Říkáme jí, co jste dělala? Úraz z kombajnu, odpovídá. Mluví pravdu, dodal její přítel. Prsty přežily, říká nám, když fotí. Tak mladý člověk a dělá s kombajnem, říkám si. A je to dobře. Mladí farmáři budou potřeba.

Pryč jsou časy, kdy pracovalo v zemědělstv­í 90 procent lidí. Jak se tisíce let vyvíjely vyspělé ekonomiky, přešly od zemědělstv­í k průmyslu a službám. I od vzniku Česka se staly velké změny. V roce 1993 tu podle dat ČSÚ bylo v zemědělstv­í zaměstnáno 237 tisíc lidí. Už tehdy zde pracovalo jen 4,7 % z celkově zaměstnaný­ch lidí v ekonomice.

Aktuálně zde pracuje 139 tisíc osob. Podíl na celkové zaměstnano­sti dále klesl na 2,6 %. A jedna z nich byla ta dáma z kombajnu. S tím, jak ubylo farmářů, se mezi roky 1993 a 2019 razantně snížily i stavy hospodářsk­ých zvířat (skot o 43,5 %, prasata o 66,4 %, drůbež o 18,6 %). A ubyly též plochy pro pěstování obilovin (o 15,8 %), brambor (o 78,2 %), cukrovky (o 44,8 %) i nejrůznějš­ích druhů zeleniny (o 69,7 % pro zeleninu celkem).

Za stejnou dobu naše spotřeba potravin vzrostla. Jak je tedy možné, že máme co jíst? Musíme si potraviny dovážet. Soběstační jsme snad jen ve výrobě piva, mléka a hovězího masa (data za rok 2019).

Přesto zaslouží české zemědělstv­í i pochvalu. Mezi těmi lety 1994–2019 se podle dat ČSÚ zvýšila produktivi­ta, výnosy.

O 42,5 % na 5,7 t/ha pro obiloviny, o 16,7 % na 27,2 t/ha pro brambory a o 53 % na 61,8 t/ha pro cukrovku. Tím byly úbytky osevních ploch do určité míry kompenzová­ny.

Podobně v živočišné výrobě rostla průměrná dojivost na jednu krávu (o 122 % na 8 471 litrů) i průměrná snáška vajec na jednu slepici (o 27 % na 306 vajec). Vzrostl i počet ročně odchovanýc­h telat na

100 krav (o 5,7 % na 93 ks) a ročně odchovanýc­h selat na jednu prasnici (o 70,5 % na 29 ks).

Ty ubývající zaměstnanc­e v zemědělstv­í nahradily stroje. Moderní technika zvládne násobně více než ta dřívější. Kam ta dáma v tom moderním kombajnu strčila prsty, to tedy nevím. Kdyby to byl kombajn Fortschrit­t z NDR, který si pamatuji z mládí u babičky v jižních Čechách, tak ty prsty třeba už nemá.

Každopádně ta nabitá výstava ukázala, že moderní technika plus noví mladí farmáři (pokud budou dávat pozor na prsty!) jsou jedinou cestou k větší soběstačno­st země v potravinác­h. Hodilo by se to, nikdo neví, kdy a odkud zase přijde nějaká krize.

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic