MF DNES

Malá exkurze do světa zkratek

-

● Master je totéž jako náš magistr, zbylá dvě písmena označují obor studia.

● Business Administra­tion by se pak dalo přeložit jako podnikové hospodářst­ví a management. Dalšími anglosaský­mi „magistersk­ými“tituly, které se u nás objevují, jsou MPA neboli Master of Public Administra­tion a MSc – Master of Science.

● Méně známý titul LLM pochází z latinského „magister legum“nebo z anglického „Master of Law“a jeho držitel je magistr práv.

● Zkratky BA, BSBA nebo BBA označují absolventy bakalářský­ch programů.

● DBA je naopak doktorský titul a náleží těm, kteří po MBA absolvují ještě další studium. Je tedy srovnateln­ý s naším titulem Ph.D.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic