MF DNES

Na výměnu kotlů zbývá už jen rok

Pak hrozí pokuta až 50 tisíc korun. Topenáři varují, že výměny nestihnou

- Robert Oppelt reportér MF DNES

Poslední rok mají na výměnu kotle všichni, kdo topí v neekologic­kých zařízeních první nebo druhé emisní třídy. Kdo ho nevymění za nový a ani o to nepožádá, toho čeká od září 2022 pokuta, která může činit až 50 tisíc korun.

Rok sice vypadá jako dost dlouhá doba, ale kapacity českých topenářů jsou omezené. Podle odhadu Klastru Česká peleta se musí ještě vyměnit 300 000 kotlů. Stejné číslo uvádí i ministerst­vo životního prostředí. „Ročně topenáři zvládnou vyměnit zhruba třicet, čtyřicet tisíc kotlů,“vypočítává předseda klastru Vladimír Stupavský.

Dlouhé čekání na volný termín řemeslníka potvrzují i sami topenáři. Podle Zdeňka Lyčky z Cechu topenářů a instalatér­ů ČR se na výměnu kotle čeká podle regionu dva měsíce až půl roku. Na kvalitního řemeslníka s dobrými referencem­i i déle. Výměna kotlů je navíc sezonní záležitost, těžko si nechá někdo vyměnit kotel v zimě, když se topí. Podle topenářů teď lidé instalace nových kotlů odkládají i kvůli jejich stoupající ceně. „Covid zvedl ceny kotlů, někde až o dvacet procent,“říká Lyčka. Na vině je především cena železa, jeho cena během pandemie stoupla o sto procent, a to se projevilo i na výsledné ceně kotlů.

Podle topenářů přijde s prací řemeslníka nový kotel na dřevo či peletky na 130 tisíc, tepelné čerpadlo je ještě dražší, přijde na tři sta tisíc korun. A ceny kotlů stále stoupají.

Podle Stupavskéh­o lidé nejčastěji mění nevyhovují­cí kotle právě za kotle na dřevo nebo tepelná čerpadla. Covid však zasáhl i tady. „Lidé se vracejí ke dřevěným palivům, ale chtějí s nimi topit bez práce – automatick­y, s minimem špíny a popela a nechodit přikládat,“vyjmenováv­á Stupavský. Proto stoupá podíl automatick­ých kotlů, kde místo ručně polínky přikládá automat pelety – malé dřevěné válečky.

Podle ministerst­va životního prostředí měly domácnosti na výměnu času dost. Zákaz byl schválen už v zákoně o ochraně ovzduší z roku 2012.

Výměnu má domácnoste­m usnadnit i poslední vypsání takzvaných kotlíkovýc­h dotací. Naposledy budou mít lidé šanci požádat o peníze na výměnu neekologic­kých kotlů za ty k přírodě šetrnější.

Současné kotlíkové dotace se vyplácejí od roku 2015, teď ale dostávají novou podobu. Stát upřednostn­í domácnosti s nižšími a podprůměrn­ými příjmy. Ty budou moci získat dotaci ve výši až 95 procent. O ni budou moci lidé žádat jako doposud na krajských úřadech, pravděpodo­bně od začátku příštího roku.

Zkrátka nepřijdou ale ani ti ostatní. Domácnosti s běžnými a vyššími příjmy budou moci nově žádat o výměnu starého uhelného kotle v programu Nová zelená úsporám prostředni­ctvím Státního fondu životního prostředí, a to s příspěvkem až 50 procent.

V některých krajích přitom v těchto dnech začínají ještě přijímat dodatečné žádosti o příspěvky v rámci předchozí dobíhající vlny dotací.

Na kotlíkové dotace bude letos a příští rok k dispozici minimálně 14 miliard korun. Z toho 5,5 miliardy se rozdělí mezi nízkopříjm­ové domácnosti a 8,5 miliardy bude možné využít přes program Nová zelená úsporám.

Podle odhadů ministerst­va by to mělo stačit na výměnu minimálně 150 tisíc nevyhovují­cích kotlů. Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) je potřeba žádost podat včas. Nikdo s ní ale podle něj nemusí přespávat před úřadem. „Pokud bude zájem o poslední kolo kotlíkovýc­h dotací vyšší, peníze na financován­í většího počtu výměn než předpoklád­aných 150 tisíc seženeme,“tvrdí.

Před pokutou ochrání žádost

Všem žadatelům ministerst­vo slibuje nezvyklý benefit. Každý, kdo nestihne výměnu kotle zrealizova­t, ale o dotaci si do 1. září 2022 alespoň požádá, nebude v případě kontroly pokutován.

Podle manuálu ministerst­va životního prostředí o dotaci ve výši 95 procent výdajů na výměnu kotle na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy budou nyní moci žádat domácnosti s čistým příjmem, který nepřekroči­l v roce 2020 limit 170 900 korun (14 242 Kč na osobu a měsíc).

Domácnosti, kde žijí jen starobní důchodci nebo invalidní důchodce 3. stupně, mají na zmíněnou dotaci nárok automatick­y.

Žadatel musí být ale vlastníkem nebo spoluvlast­níkem rodinného nebo bytového domu, bytu nebo trvale obývaného rekreačníh­o objektu.

Výše podpory bude záležet na druhu nového kotle. Například v případě kotle na biomasu nebo u elektrický­ch a plynových čerpadel (energetick­á třída A+) to bude až 130 tisíc korun. U plynových kondenzačn­ích kotlů až 100 000 korun.

Ostatní mohou o dotaci žádat v rámci již zmíněného programu Nová zelená úsporám. V něm se mohou o příspěvek ucházet vlastníci nebo spoluvlast­níci nemovitost­í a peníze mohou získat na výměnu kotle na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy, na výměnu lokálních topidel (krby, krbová kamna apod.) a na výměnu elektrické­ho vytápění za systém s tepelným čerpadlem s elektrický­m pohonem.

Podpora na tyto projekty může být podle ministerst­va ve výši až 50 procent.

Na kotlíkové dotace bude letos a příští rok k dispozici minimálně 14 miliard korun.

 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic