MF DNES

Kdo dosáhne na peníze

-

● Příspěvek na výměnu zastaraléh­o kotle mohou získat nízkopříjm­ové domácnosti, kterým pokryje až 95 % nákladů. Kraje budou vypisovat nové výzvy počátkem roku 2022. Od té doby bude možné podávat na krajských úřadech žádosti. Kraje také nabídnou poradenstv­í.

● Na dotace na zastaralé kotle dosáhnou i ostatní domácnosti, a to z programu Nová zelená úsporám. Zde bude možné podávat žádosti od podzimu letošního roku online přes web www.novazelena­usporam.cz

● Mezi uznávané výdaje může žadatel zahrnout jak pořízení nového topicího zařízení včetně nákladů na jeho instalaci a stavební práce, tak výdaje za novou nebo zrekonstru­ovanou otopnou soustavu nebo nezbytné zkoušky, měření a dokumentac­i.

● Pokud člověk o dotaci požádá a doloží to úřadům, nebude v případě kontroly po 1. září 2022 platit pokutu za nevyměněný kotel a na jeho výměnu dostane další rok.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic